Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Kế toán trong doanh nghiệp đóng vai trò không nhỏ trong hoạt động kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, vậy nên lựa chọn một kế toán trưởng giỏi có thể đảm nhiệm việc quản lý, đào tạo và đảm bảo hiệu suất làm việc của các kế toán viên trong cùng bộ phận là vô cùng quan trọng. Kế toán trưởng có ảnh hưởng nhất định đến những hoạt động khác của doanh nghiệp như giao dịch với ngân hàng, áp dụng công nghệ, kỹ thuật nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giảm chi phí, tăng tính hiệu quả. Vậy mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần như thế nào? Luật Phamlaw kính mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Kế toán trưởng công ty cổ phần là gì?

Kế toán trưởng (hay còn gọi là Chief Accountant) là một quản lý cấp cao, người đứng đầu trong bộ phận kế toán của một đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,…

Kế toán trưởng là thuật ngữ được dùng cho những người được Bộ tài chính cấp phép. Họ là những người chỉ đạo, tham mưu cho ban lãnh đạo và chịu trách nhiệm chính cho các chiến lược tài chính của doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần, kế toán trưởng sẽ giám sát công việc của chuyên gia tài chính và họ sẽ làm việc dưới quyền của Giám đốc tài chính – CFO.

Theo quy định tại Điều 53 Luật kế toán 2015 thì:  Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Như vậy, kế toán trưởng trong công ty cổ phần là người đứng đầu bộ máy kế toán của công ty cổ phần có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong công ty.

Nếu công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, kế toán trưởng còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán, chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Công ty cổ phần bắt buộc phải có kế toán trưởng?

Theo điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ:

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Như vậy, công ty cổ phần mới thành lập mà không phải doanh nghiệp siêu nhỏ được phép không bố trí kế toán trưởng trong vòng 12 tháng. Sau 12 tháng bắt buộc phải có kế toán trưởng.

Nếu công ty cổ phần không có kế toán trưởng sau 12 tháng từ khi thành lập, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP Không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng, công ty sẽ bị phạt hành chính từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng.

3. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty cổ phần

Để  nắm được ai là người có thẩm quyền bổ nhiệm đối với chức vụ kế toán trưởng trong phạm vi công ty cổ phẩn thì khách hàng hãy theo dõi tỉ mỉ những nội dung được quy định tại Điều số 50 của Luật Kế toán.

Theo Luật, bộ máy kế toán sẽ bố trí những người làm kế toán cho đơn vị hoặc đứng ra thuê dịch vụ kế toán. Điều đó cũng áp dụng tương tự khi có nhu cầu lập kế toán trưởng, thuê kế toán trưởng.

Theo Luật Doanh nghiệp, đơn vị là công ty cổ phần có thể linh hoạt số người được cử làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp. Cụ thể số lượng bao nhiêu sẽ được thực hiện đúng theo điều lệ công ty quy định.

Trong đó, nếu trường hợp công ty cổ phần đưa ra điều lệ chỉ có một người đứng ra làm đại diện pháp luật thì người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ là Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị vì họ chính là người đại diện của công ty theo pháp luật nên hoàn toàn có thể thực hiện thẩm quyền này.

Còn nếu như công ty cổ phần bố trí nhiều hơn một người đứng ra làm đại diện thì cả hai đối tượng vừa nêu sẽ cùng nắm giữ vai trò này và đều có thể thực hiện thẩm quyền bổ nhiệm cùng lúc đối với chức vụ kế toán trưởng.

4. Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán như sau:

CÔNG TY …………….

 —————–

 

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

                 ….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

   QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: …………………….  Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./……………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Giữ chức vụ:     Kế tóa trưởng Công ty cổ phần …………………………….. 

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

Trên đây là tư vấn của Luật PhamLaw về nội dung Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần? Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, tham khảo, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính  của Phamlaw. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)