Tư vấn nhân sự và chính sách cho người lao động

Nguồn lực con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong các tổ chức và doanh nghiệp. Việc quản lý nguồn lực hay và thực hiện các chính sách cho người lao động đòi hỏi sự hiểu biết về con người về pháp luật ở nhiều khía cạnh. Các kỹ thuật quản lý nhân sự với các chính sách đãi ngộ tốt thường có mục đích tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả của tổ chức hay doanh nghiệp.

Tư vấn nhân sự và chính sách cho người lao động

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

– Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ của doanh nghiệp;

– Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

– Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;

– Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;

– Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công  tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;

– Chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối  với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của  doanh nghiệp;

– Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;

– Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm.

– Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động

– Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt.

– Quy định về thời điểm và quy trình tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt.

– Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế

Và xây dựng các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường  Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

Rate this post