Mẫu-Hợp đồng lao động

Phamlaw cung cấp mẫu hợp đồng lao động công ty mới nhất năm 2019 cho Quý khách hàng, Quý nhân sự các công ty tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——*****——

                                                              Hà Nội, ngày……… tháng……. Năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: …../2019/HĐLD

Chúng tôi, một bên là ông:

Chức vụ:

Đại diện cho CÔNG TY …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

Và một bên là ông/bà:

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………….

Số CMTND:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Ông/bà………………..làm việc theo loại hợp đồng lao động……………………
 • Thử việc từ ngày…… tháng ………… năm ……… đến ngày…….. tháng……năm ………
 • Địa điểm làm việc: Tại trụ sở chính của công ty;
 • Chức vụ: Trưởng phòng Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ điện công trình dân dụng.
 • Công việc phải làm: Theo sự phân công của công ty.

Điều 2 : Chế độ làm việc 

 • Thời giờ làm việc: theo giờ hành chính
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Theo quy định của công ty
 • Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau :

1 – Nghĩa vụ :

 • Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông………………………………..
 • Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn :

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi :

 • Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc.
 • Mức lương chính hoặc tiền công :…………. đồng (…………đồng chẵn) Được trả 01 lần vào ngày 30 hàng tháng.
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm : Theo quy định của bộ luật Lao động và quy định của công ty.
 • Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) : Theo quy định của bộ luật Lao động và quy định của công ty.
 • Bảo hiểm xã hội: Theo quy định của bộ luật Lao động và quy định của công ty.
 • Được hưởng các phúc lợi : Theo quy định của bộ luật Lao động và quy định của công ty.
 • Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước: Theo quy định của bộ luật Lao động và quy định của công ty.
 • Được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động :

1 – Nghĩa vụ :

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn :

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung :

 • Những thỏa thuận khác : Không có
 • Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……… năm …………
 • Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản : 01 bản do người lao động giữ và 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

  Người lao động                                                                                  Người sử dụng lao động

                                                                                                                            Giám đốc

 

Trên đây là nội dung mẫu hợp đồng lao đông mới nhất. Quý khách hàng còn muốn hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng kết nối đến Tổng đài 1900 6284, hoặc số hotline 097 393 8866; 091 611 0508 để được hỗ trợ dịch vụ có liên quan đến Chính sách luật lao động theo quy định hiện hành.

xem thêm:

 

 

 

 

 

 

3/5 - (2 bình chọn)