Quản trị thực hiện công việc trong doanh nghiệp

Giao việc không rõ ràng, thiếu tính mục tiêu và khó đánh giá. Nhân viên không biết rõ tổ chức mong đợi gì từ họ và cần phải cố gắng hoàn thành cái gì và như thế nào… Hệ quả là đánh giá nhân viên trở nên hình thức, dĩ hoà vi quý, né tránh trách nhiệm, giảm tính sáng tạo và động lực phấn đấu. Mục tiêu kinh doanh thường xuyên không hoàn thành mà cũng chẳng truy tìm được nguyên nhân để có biện pháp chấn chỉnh, hỗ trợ thích đáng.
Để khắc phục tình trạng này, bạn cần xây dựng Hệ thống quản trị và đánh giá thực hiện công việc, đó chính là đánh giá kết quả công việc của nhân viên. Theo đó, trên cơ sở các nhiệm vụ và mục tiêu công việc, người quản lý và nhân viên cùng theo sát quá trình thực hiện công việc, định kỳ cùng thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện. Thành tích, khuyết điểm cũng như nguyên nhân chưa hoàn thành đều được hai bên làm rõ. Từ đó, mục tiêu công việc trong kỳ đánh giá kế tiếp và những yếu điểm cần khắc phục, kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần được đào tạo cũng sẽ được hai bên xác định và cam kết thực hiện cụ thể. Kết quả đánh giá này cũng sẽ là cơ sở để xem xét về mức lương và đề bạt cán bộ.

Có được nhân sự giỏi đã khó nhưng sử dụng và phát huy năng lực của họ còn khó hơn. Bên cạnh áp dụng phương pháp quản lý, đánh giá thích hợp, doanh nghiệp cần phải quyết tâm và kiên trì thực hiện, tránh đổ vỡ do tâm lý không muốn thay đổi, sợ xung đột và ngại đối mặt với thực tế.

Bạn cần một hệ thống quản trị và đánh giá kết quả thực hiện công việc:

– Đảm bảo mục tiêu công việc được thực hiện và hoàn thành
– Hỗ trợ và phát huy tối đa năng lực của nhân viên
– Làm cơ sở bổ nhiệm và đề bạt đúng người vào đúng việc
– Căn cứ tăng lương, xét thưởng và đãi ngộ công bằng và hợp lý
– Phát hiện và đào tạo bổ sung kịp thời
– Hỗ trợ xây dựng văn hoá doanh nghiệp
– Macconsult sẽ cùng bạn đạt được các mục đích trên thông qua các bước tư vấn:

– Thiết kế mô tả công việc
– Xác định mục tiêu công việc cụ thể(KPIs)
– Xây dựng tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc
– Thiết lập quy trình và biểu mẫu đánh giá
– Ban hành cơ chế tăng, giảm lương theo kết quả thực hiện công việc.
– Hướng dẫn phương pháp và quy trình đánh giá

Phương pháp thực hiện

Quản trị theo mục tiêu (Management By Objective – MBO)
Quản trị theo năng lực (Competency Based)

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Phamlaw

Tầng 5m, Tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

Rate this post