Công văn xác nhận không nợ thuế Hải quan khi giải thể

Biểu mẫu Công văn xác nhận không nợ thuế Hải quan khi giải thể

Trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp, việc đầu tiên cần làm là thực hiện tại cơ quan thuế. Mục đích nhằm xác định doanh nghiệp không còn nghĩa vụ với cơ quan nhà nước về thuế cũng như việc xử phạt các loại tờ khai, báo cáo thuế. Đối với những doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu thì khi giải thể bắt buộc phải có xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan.

Để Tổng cục Hải quan tiến hành xác nhận doanh nghiệp không nợ thuế, doanh nghiệp bắt buộc phải làm công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế kèm theo các tài liệu chứng minh gửi lên Tổng cục Hải quan.

Vậy công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp cần những nội dung gì, được lập như thế nào. Dưới đây, Phamlaw sẽ xây dựng biểu mẫu công văn và đưa ra một số lưu ý để quý khách hàng tham khảo.

Cong Van Xac Nhan Khong No Thue Hai Quan Khi Giai The
Địa chỉ nhận Công văn xác nhận không nợ thuế Hải quan khi giải thể
  • Biểu mẫu công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
  TÊN DOANH NGHIỆP

Số:……/……..

V/v: Đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày  ….   tháng … năm …

                                                                Kính gửi:  Tổng cục Hải quan.

Theo khoản 71 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên doanh nghiệp:……………………

Địa chỉ (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):……………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………

Đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty …../ Chi nhánh Công ty ….., mã số thuế…..

Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế: Do gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, hiện tại Công ty không còn đủ điều kiện và khả năng  để tiếp tục hoạt động kinh doanh, Công ty đang tiến hành các thủ thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT,…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

  • Một số lưu ý:

Địa chỉ doanh nghiệp ghi rõ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Về lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, doanh nghiệp ghi rõ là lý do giải thể, đóng mã số thuế,…

– Địa chỉ gửi kết quả: Trường hợp doanh nghiệp/ chi nhánh không còn hoạt động tại nơi đăng ký yêu cầu gửi về địa chỉ sau:…

Hồ sơ Công ty gửi kèm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: Bản sao y;

+ Trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ như nêu trên phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty.

-Địa chỉ nhận hồ sơ trên toàn quốc: TỔNG CỤC HẢI QUAN –  Lô E3, Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Bìa thư ghi rõ “Công văn xác nhận không nợ thuế” (Tổng cục Hải quan là cơ quan duy nhất xác nhận không nợ thuế trên lãnh thổ Việt Nam).

Thời gian: Quý khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp: 5 đến 8 ngày làm việc; Quý khách hàng nộp qua bưu điện: 10 đến 15 ngày làm việc.

Trên đây là biểu mẫu Công văn xác nhận nghĩa vụ nộp thuế khi giải thể tại Tổng cục Hải quan áp dụng cho các trường hợp giải thể doanh nghiệp/ Chi nhánh và một số lưu ý kèm theo. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính và luật Doanh nghiệp 19006284 của Công ty Luật Phạm Law Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

xem thêm:

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)