Tư vấn giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về các thông tin pháp lý giải thể, Phạm Law tóm tắt các bước, trình tự và thủ tục cơ bản để Quý khách hàng có thể nắm được trước khi tiến hành giải thể.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp (GTDN)có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Công ty ban hành Quyết định Giải thể

Bước 2: Gửi Công văn thông báo đến Các chủ nợ và những người có liên quan

Bước 3: Đăng bố cáo GTDN trên 03 số báo liên tiếp

Bước 4: Giải quyết các nghĩa vụ về tài sản

+    Thanh lý hợp đồng thuê đất hoặc bàn giao đất (Áp dụng trong trường hợp Công ty thuê đất hoặc được giao đất)

+    Thanh lý tài sản cố định Công ty

+    Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của Công ty

Bước 5: Lập báo cáo tài chính có xác nhận của đơn vị kiểm toán độc lập tại thời điểm quyết định giải thể

Bước 6: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty

Bước 7: Hoàn tất thủ tục trả dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty

Bước 8: Thực hiện thủ tục giải thể Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

Hồ sơ giải thể DN có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

I.    Hồ sơ đóng mã số thuế:

+    Công văn xin đóng mã số thuế của Công ty

+    Biên bản xác nhận việc hoàn trả hóa đơn

+    Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán

+    Sổ sách chứng từ kế toán kèm theo

+    Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

II.  Hồ sơ giải thể.

+    Thông báo giải thể;

+    Biên bản họp của Công ty về việc giải thể và thực hiện các nghĩa vụ tài chính (Không áp dung cho loại hình công ty TNHH một thành viên)

+    Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

+    Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể;

+    03 số báo về việc Bố cáo giải thể Công ty

+    Biên bản hoàn trả Dấu và giấy chứng nhận mẫ dấu

+    Quyết định đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Các yêu cầu kèm theo:

+    Hồ sơ được lập bằng tiếng Việt;

+    Các loại giấy tờ từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và công dịch sang tiếng Việt

+    Trường hợp người nộp hồ sơ là người được ủy quyền của nhà đầu tư thì khi thực hiện công việc phải xuất trình giấy ủy quyền kèm theo

+    Nhà đầu tư chấp hành đúng các quy định Pháp Luật đầu tư và các quy định Pháp Luật khác có liên quan

Giải thể DN có vốn đầu tư nước ngoài của công ty tư vấn luật Phạm Law sẽ đem lại cho quý khách hàng sư hài lòng về chất lượng và đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý. Quý khách đang cân nhắc để lựa chọn một công ty tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ tốt nhất!

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Cơ sở 1: Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
Số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866
Email : pham.lawyer8866@gmail.com