Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Trên thực tế, người dân khi tham gia bảo hiểm y tế chưa hiểu quy định mới, một số địa phương vẫn còn máy móc trong thủ tục đăng ký thẻ. Bài viết này Công ty Luật Phamlaw xin tổng hợp lại những điều cần biết về Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như: đối tượng, mức đóng, thủ tục…

1/ Đối tượng

 Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình,cụ thể:

–  Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng).

– Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác).

2/ Nguyên tắc

 Khi tham gia, bắt buộc phải tham gia đối với 100% thành viên hộ gia đình.

3/ Mức đóng

– Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở;

– Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

– Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

– Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

– Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Ví dụ: Nhà ông A có 5 người, không ai có thẻ BHYT thì đóng như sau:– Người thứ nhất: 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 621.000 đồng.

– Người thứ hai: 621.000 đồng x 70% = 434.700 đồng.

– Người thứ ba: 621.000 đồng x 60% = 372.600 đồng.

– Người thứ tư: 621.000 đồng x 50% = 310.500 đồng 

– Người thứ năm: 621.000 đồng x 40% = 248.400 đồng

4/ Mức hưởng

Có sự khác nhau giữa bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến và bảo hiểm y tế chuyển tuyến. Điều này được quy định cụ thể trong Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014)

5/ Thủ tục:

– Đại diện hộ gia đình ghi đầy đủ các thông tin vào tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu số 01/BHYTTN) theo hướng dẫn của Đại lý hoặc cơ quan BHXH; photocopy sổ hộ khẩu, nộp tờ khai cùng bản copy sổ hộ khẩu và sổ hộ khẩu gốc để Đại lý kiểm tra, đối chiều;

– Đại lý thu hoặc đại diện cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện, thực hiện việc đối chiếu giữa các tờ khai với sổ hộ khẩu; giữa sổ hộ khẩu gốc với bản copy, nếu đảm bảo xác thực thì Đại lý hoặc đại diện cơ quan BHXH ký vào tờ khai và bản copy sổ hộ khẩu để xác định trách nhiệm của mình, đồng thời tính toán mức đóng của từng thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, chốt số tiền phải đóng của cả hộ.

Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình – Phamlaw

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vn Luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tng đài tư vn pháp lut: 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

> Xem thêm:

 

 

 

 

Rate this post