Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH MTV

Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH MTV

Do nhu cầu thực tế phát sinh mà doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Khi thay đổi địa chỉ công ty, địa điểm trụ sở chính, doanh nghiệp cần làm đủ các thủ tục, hồ sơ thông báo cho cơ quan chức năng theo đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Vậy quy trình thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên cần làm những thủ tục gì, có phức tạp không? Dưới đây Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể để các bạn có thể thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2020

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 01/2021/ TT–BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

– Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2. Khái niệm trụ sở chính công ty

Theo quy định tại điều 42 Luật doanh nghiệp 2020 thì Trụ sở chính công ty là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp được đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ công ty được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Pháp luật quy định địa chỉ trụ sở chính công ty phải chính xác, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Khi thay đổi trụ sở, sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với quan hệ hợp đồng, dân sự và pháp luật doanh nghiệp.

Thay đổi trụ sở chính công ty là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư. Để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đầu tiên doanh nghiệp sẽ phải thực hiện những thủ tục thay đổi địa chỉ với cơ quan thuế trước khi thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH MTV, quy trình, thủ tục

Công ty TNHH 1 thành viên thay đổi trụ sở chính trong phạm vi quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh sẽ làm thay đổi thông tin quản lý đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế. Do vậy, khi công ty muốn thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Còn đối với trường hợp công ty TNHH 1 thành viên thay đổi trụ sở chính khác quận/huyện hoặc khác tỉnh/thành phố thì sẽ thay đổi cơ quan thuế quản lý. Do vậy, doanh nghiệp cần tất toán đầy đủ nghĩa vụ thuế so với cơ quan thuế cũ theo quy định tại Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2020.

Dưới đây, Phamlaw sẽ hướng dẫn cho Quý khách hàng các bước để thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên theo quy định pháp luật mới nhất.

Bước 1: Thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên tại cơ quan thuế sở tại

Chỉ áp dụng trong trường hợp công ty TNHH 1 thành viên thay đổi địa chỉ sang Quận/huyện khác hoặc sang Tỉnh/thành phố khác. Vì việc thay đổi sang Quận/huyện khác hoặc sang Tỉnh/thành phố khác sẽ dẫn đến sự thay đổi cơ quan thuế quản lý và công ty TNHH 2 thành viên phải chốt xong thủ tục thuế với cơ quan quản lý thuế cũ.

Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ Công ty TNHH 1 thành viên khác tỉnh/Thành phố

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ để chuyển cơ quan quản lý thuế sang Tỉnh

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi địa chỉ theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST được ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC)

– Công văn đề nghị chốt thuế chuyển địa chỉ khác tỉnh của công ty TNHH 1 thành viên.

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển trụ sở công ty.

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển trụ sở.

– Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế cũ nơi công ty TNHH 1 thành viên đã đặt trụ sở chính

Kết quả: Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu công ty TNHH 1 thành viên còn thiếu tờ khai hoặc tiền thuế sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung các tờ khai hoặc nghĩa vụ thuế còn thiếu theo quy định của pháp luật. Sau khi bổ sung đầy đủ theo yêu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả Mẫu 09-MST thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm của chi cục thuế. Khi nhận được giấy này, tức là Công ty TNHH 1 thành viên đã hoàn tất thủ tục ở thuế quận cũ.

Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ Công ty TNHH một thành viên khác Quận/Huyện

Đối với trường hợp Công ty TNHH 1 thành viên thay đổi địa chỉ sang quận khác nhưng cùng thành phố thì doanh nghiệp cần nộp hồ sơ để chuyển cơ quan quản lý thuế sang quận/huyện khác.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi địa chỉ theo mẫu có sẵn (Mẫu 08- MST được ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC)

– Bản sao y công chứng còn hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên.

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế quận cũ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Kết quả: Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của chi cục thuế.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên

Sau khi đã thực hiện xong bước chuyển cơ quan thuế, người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để nộp lên cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì Hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên gồm có:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ thì cần có Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh kèm theo bản sao chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) một trong các giấy tờ sau:

+ Đối với công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển trụ sở chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo các phương thức sau:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

– Đăng ký nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

– Đăng ký nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi trụ sở

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận địa chỉ trụ sở chính của công ty; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do ( Theo khoản 3 điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 )

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận trụ sở mới công ty.

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận kết quả trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 6 : Đăng bố cáo thay đổi

Việc đăng bố cáo thay đổi sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện bằng cách cập nhật thông tin mới nhất của công ty lên trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh ngay thời điểm có giấy phép kinh doanh mới.

Lưu ý: Theo quy định tại  Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rất rõ ràng rằng doanh nghiệp sau khi được Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ mới công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Quá thời hạn nêu trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Mức phạt mà các doanh nghiệp có thể phải chịu dao động từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

Trên đây là toàn bộ những vấn đề bạn cần biết về Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH MTV. Hãy tham khảo bài viết thật kỹ để thực hiện được đúng các trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở chính mà pháp luật quy định. Nếu như doanh nghiệp của bạn cần thực hiện dịch vụ thay đổi trụ sở chính công ty hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ nhanh nhất. Luật Phamlaw cam kết tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty trong thời gian sớm nhất với mức chi phí hợp lý nhất.

> Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)