Luật mới về Bảo hiểm y tế 2014

Ngày 13/06/2014, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Luật sửa đổi bổ sung có những điểm mới nổi bật như sau:

Luật mới về bảo hiểm y tế năm 2014

>>> Tư vấn luật miễn phí

Mở rộng đối tượng tham gia:

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mở rộng một cách đáng kể nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, cụ thể:

– Bổ sung đối tượng được đóng BHYT bằng ngân sách Nhà nước, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

– Bổ sung đối tượng được BHXH đóng BHYT.

+ Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

+ Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

– Thành viên trong hộ gia đình (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo HDLD, theo chế độ với người có công, bảo trợ xã hôi, HSSV…) cũng sẽ phải tham gia BHYT, mức đóng cụ thể như sau:

+ Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở,

+ Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất,

+ Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

BHXH chịu trách nhiệm đóng BHYT cho người đang nghỉ thai sản

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hàng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Quy định về cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi không cần bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh, người tờ khai tham gia bảo hiểm y tế chỉ cần bổ sung danh sách tham gia bảo hiểm y tế do UBND xã lập.

Thay đổi về mức hỗ trợ

– Mở rộng đối tượng đươc hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh như: binh sỹ quân đội đang tại ngũ, học viên công an nhân dân, cựu chiến binh, người được hưởng BHXH hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, cha mẹ đẻ, vợ/ chồng con của liệt sỹ…

Đặc biệt đối tượng đóng BHYT của thân nhân người có công cách mạng và người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 80% lên 95%.

– Mức hỗ trợ cho trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến được quy định như sau: tuyến huyện được hỗ trợ 70%, tuyến tỉnh được hỗ trợ 60% và tuyến trung ương được hỗ trợ 40%

Tăng mức phạt DN trốn đóng BHYT

– Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ thì không những phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng ( tăng gấp đôi so với trước đây).

– Ngoài ra người sử dụng lao động còn phải trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Theo: thuvienphapluat.vn

> xem thêm:

Rate this post