Tư vấn về góp vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần

Tư vấn về góp vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có thắc mắc mong muốn được Quý luật sư giải đáp như sau: Tôi cùng một vài đối tác đang có dự định cùng nhau hợp tác kinh doanh chung nên có mong muốn cùng thành lập doanh nghiệp. Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi đang do dự giữa hai lựa chọn: thành lập công ty cổ phần và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn và mua cổ phần mới chào bán trong công ty cổ phần để chúng tôi có thêm căn cứ xem xét lựa chọn thành lập công ty theo loại hình nào là thích hợp nhất.

Kính mong được Quý luật sư tư vấn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của Phamlaw)

Tư vấn về góp vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần
Tư vấn về góp vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, rất cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn của Phamlaw. Về thắc mắc của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn của mình để Quý khách tham khảo như sau:

1. Góp vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần là hai loại hình doanh nghiệp được rất nhiều tổ chức lựa chọn để tiến hành hoạt động kinh doanh trên thực tế hiện nay. Hai loại hình doanh nghiệp này có nhiều điểm tương đồng, đương nhiên cũng có những đặc điểm khác biệt riêng. Một trong những điểm khác biệt giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần chính là hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp. Bài viết dưới đây chúng tôi xin được phân tích về tài sản góp vốn và mua cổ phần mới chào bán.

Để huy động vốn vào doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể yêu cầu các thành viên công ty hoặc cổ đông hiện tại hay mới góp thêm vốn hoặc mua thêm cổ phần mới chào bán. Ngoài các cá nhân, tổ chức mà Luật doanh nghiệp 2020 cấm làm thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông công ty cổ phần thì bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng có thể góp thêm vốn hoặc mua cổ phần mới chào bán. Tài sản dùng để góp vốn có thể là tiền Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, tuy nhiên ngoại tệ thì vẫn cần chuyển đổi thành tiền Đồng Viêt Nam để góp vốn (theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối).

Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp cũng cho phép góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn và mua cổ phần của công ty cổ phần bằng tài sản không phải là tiền mặt. Tại Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

“1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.”

Như vậy, tài sản góp vốn có thể là tiền mặt, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá bằng Đồng Việt Nam. Tuy nhiên riêng đối với loại hình công ty cổ phần, các tài sản khác này phải được quy định trong Điều lệ cho phép các cổ đông được mua cổ phần bằng tài sản đó. Về bản chất, việc góp vốn bằng tài sản chính là thực hiện chuyển nhượng tài sản là tiền hoặc có giá trị bằng tiền để đổi lấy phần vốn góp hoặc cổ phần. Trên thực tế, tài sản được hiểu có phạm vi bao gồm rất rộng, điều này cho phép thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn góp vốn hay cổ đông công ty cổ phần mua cổ phần mới chào bán bằng bất kỳ tài sản nào có giá trị bằng tiền và có thể chuyển nhượng. Chính vì vậy, vấn đề góp vốn cần được quy định rõ ràng và chặt chẽ trong Điều lệ công ty.

Trên thực tế hiện nay, các tài sản như cổ phần hoặc phần vốn góp trong doanh nghiệp hiện hữu khác, chứng khoán và quyền đòi nợ đang ngày càng nhiều hơn để góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn và mua cổ phần mới chào bán của công ty cổ phần. Tất cả các loại tài sản này đều có giá trị bằng tiền và có thể chuyển nhượng. Tuy nhiên thì có một hạn chế khi sử dụng các tài sản này để góp vốn hoặc mua cổ phần đó là khi nộp hồ sơ xin cấp hay sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, một số cơ quan cấp phép không chấp nhận việc góp vốn hoặc mua cổ phần mới chào bán bằng các loại tài sản trên. Có thể nói đấy là lĩnh vực mà luật và án lệ của Việt Nam cần tiếp tục phát triển để có cách hiểu thống nhất trên thực tế về việc cho phép góp vốn hoặc mua cổ phần bằng tài sản không phải bằng tiền.

2. Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Hiện nay có rất nhiều phương thức để tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí để đầu tư, thực hiện các chiến lược kinh doanh. Đối với quy định tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên thì công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình: Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật ( Theo quy định tại khoản 1,2 điều 87 Luật doanh nghiệp 2020)

3. Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên có thể tăng vốn điều lệ bằng việc tăng vốn góp của các thành viên hoặc thêm thành viên mới

Thứ nhất, tăng vốn góp của các thành viên. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tăng vốn bằng việc các thành viên công ty góp thêm vốn. Phần vốn góp thêm sẽ được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Trong trường hợp thành viên công ty không muốn góp thêm vốn thì có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Thứ hai, tăng thêm thành viên mới. Trường hợp này công ty tiếp nhận thêm thành viên mới và số vốn góp của thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ của công ty. Thành viên mới được tiếp nhận phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 về người được tham gia thành lập, quản lý, mua lại cổ phần, phần vốn góp và được sự đồng ý của các thành viên trong công ty. Việc có thành viên mới góp thêm vốn sẽ dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty và thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty.

4. Tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Hiện nay, hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có thể được thực hiện bằng hình thức sau đây:

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần theo quy định tại điều 123 Luật doanh nghiệp 2020. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty.

Các hình thức chào bán cổ phần bao gồm:

+ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty ( Khoản 1 điều 124 Luật doanh nghiệp 2020)

+ Chào bán cổ phần ra công chúng: Khi thực hiện hình thức chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán hiện hành.

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thì không được chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng và chỉ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điều 125 Luật doanh nghiệp 2020.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Phamlaw về thắc mắc của Quý khách liên quan đến vấn đề Tư vấn về góp vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần. Hy vọng với các dữ liệu trên Quý khách có thể lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ về doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866, có thể kết nối 24/7.

—————————–

Phòng tư vấn doanh nghiệp – Phamlaw

> Xem thêm:

5/5 - (3 bình chọn)