Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Tải văn bản tại đây

5/5 - (1 bình chọn)