Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng

Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng

Hỏi: Email ngocnguyen…Mong các luật sư Phamlaw tư vấn giúp tôi: “Hộ gia đình tôi được được nhà nước giao cho 3 hec ta đất để nuôi trồng thủy sản. Thời hạn sử dụng đất là 30 năm, từ năm 2001 cho đến năm 2031. Đến thời điểm hiện tại, do nhu cầu sản xuất kinh doanh, gia đình tôi muốn thế chấp quyền sử dụng đất gia đình đang có để vay vốn ngân hàng được hay không?

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Cám ơn bạn đã gọi điện đến tổng đài tư ửvấn pháp luật của Phamlaw, sau đây, luật sư tư vấn xin được hỗ trợ trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 về “Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất” thì hộ gia đình bạn được thế chấp quyền sử dụng đất do nhà nước giao tại tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

Để thế chấp, hộ gia đình cần đảm bảo quyền sử dụng đất này đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 về “Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất” như sau:

-Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

-Đất không có tranh chấp;

-Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

-Trong thời hạn sử dụng đất (thời hạn giao đất và thời hạn tiếp tục sử dụng đất theo điều 126 Luật Đất đai 2013 về “Đất sử dụng có thời hạn”).

Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng
Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng

Đồng thời, hộ gia đình bạn cần thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến đất được giao (nếu có) theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 về “thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất”

Do bạn không nêu rõ các thông tin về nơi cư trú của hộ gia đình, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hay không, hộ gia đình bạn có trực tiếp sản xuất nuôi trồng thủy sản hay không nên cần lưu ý các vấn đề sau:

Trường hợp hộ gia đình bạn cư trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trực tiếp nuôi trồng thủy sản thì vẫn thực hiện việc thế chấp bình thường.

Trường hợp hộ gia đình bạn cư trú tại các tỉnh, thành phố khác và trực tiếp sản xuất nuôi trồng thủy sản thì chỉ được giao đất không quá 02 héc ta. Như vậy, theo điểm b khoản 1 và 2 Điều 60 Luật Đất đai 2013 về “xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành”, khoản 8 Điều 210 Luật Đất đai 2013 về “Điều khoản chuyển tiếp” thì nếu nhà nước gia đất có thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình bạn tiếp tục được sử dụng 01 héc ta được giao vượt hạn mức giao đất nông nghiệp và được thế chấp quyền sử dụng đất đối với 01 héc ta đất này.

Nếu nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì hộ gia đình bạn cần phải làm thủ tục để thuê đất trả tiền một lần hoặc trả tiền hàng năm đối với 01 héc ta đã được giao vượt hạn mức và chỉ được thế chấp quyền sử dụng đất đối với 01 héc ta này sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cho thuê đất và chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp từ đất giao sang đất cho thuê.

Trường hợp hộ gia đình bạn không trực tiếp sản xuất nuôi trồng thủy sản: theo Điều 54 Luật Đất đai 2013 về “Giao đất không thu tiền sử dụng đất”, Điều 55 Luật Đất đai 2013 về “Cho thuê đất” thì hộ gia đình bạn sẽ không thuộc đối tượng được giao đất mà thuộc đối tượng thuê đất. Hộ gia đình bạn cần làm thủ tục chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả tiền 1 lần đối với 03 héc ta đất được giao và chỉ được thế chấp quyền sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cho thuê đất và chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp từ giao đất sang đất thuê.

Trên đây là ý kiến của Luật sư tư vấn đối với câu hỏi của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu 1900 của Phamlaw để tiếp tục được hỗ trợ.

Trân trọng./.

—————————–

Phòng tư vấn pháp lý chuyên sâu – Công ty luật Phamlaw

 

Rate this post