Thông tư liên tịch Số: 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11 tháng 8 năm 2003

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng Chương XXII “Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Toà án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Tư pháp – Bộ Quốc phòng ban hành

Tải văn bản tại đây

Rate this post