Quy định tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động hiện hành

Quy định tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động hiện hành

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều sự điều chỉnh về tuổi nghỉ hưu của người lao động. Cụ thể điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu, việc tăng này sẽ diẽn ra theo lộ trình của từng năm đối với cả lao động nam và lao động nữ. Sự thay đổi này đã gắn liền pháp luật với thực tế khi Việt Nam sắp bước vào giai đoạn dân số già, đồng thời tuổi thọ của người dân cũng tăng cao và nhu cầu làm việc của người lao động cũng cao. Đây là sự thay đổi mang tính nhân văn và đáp ứng được nhu cầu của người người lao động cũng như nhu cầu của nhà đầu tư và nhà nước. Để làm rõ các quy định mới về tuổi nghỉ hưu của người lao động, Luật Phamlaw giới thiệu tới quý bạn đọc một số điểm quan trọng về độ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động năm 2019.

Quy Dinh Tuoi Nghi Huu Theo Bo Luat Lao Dong Hien Hanh
Quy định tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động hiện hành

1. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường

Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu theo đó:

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Có thể thấy, theo quy định mới về tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được xác định theo một lộ trình có điểm đầu và điểm cuối. Để hiểu hơn về lộ trình tuổi nghỉ hưu của người lao động, quý bạn đọc tham khảo bảng sau:

NămTuổi nghỉ hưu của lao động namTuổi nghỉ hưu của lao động nữ
2021Đủ 60 tuổi 03 thángĐủ 55 tuổi 04 tháng
2022Đủ 60 tuổi 06 thángĐủ 55 tuổi 08 tháng
2023Đủ 60 tuổi 09 thángĐủ 56 tuổi
2024Đủ 61 tuổiĐủ 56 tuổi 04 tháng
2025Đủ 61 tuổi 03 thángĐủ 56 tuổi 08 tháng
2026Đủ 61 tuổi 06 thángĐủ 57 tuổi
2027Đủ 61 tuổi 09 thángĐủ 57 tuổi 04 tháng
2028Đủ 62 tuổiĐủ 57 tuổi 08 tháng
2029 Đủ 58 tuổi
2030 Đủ 58 tuổi 04 tháng
2031 Đủ 58 tuổi 08 tháng
2032 Đủ 59 tuổi
2033 Đủ 59 tuổi 04 tháng
2034 Đủ 59 tuổi 08 tháng
2035 Đủ 60 tuổi

2. Các trường hợp đặc biệt về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động đặc biệt

Điều kiện lao động đặc biệt ở đây được hiểu là các trường hợp:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt.

Những trường hợp này được nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, cụ thể được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

–  Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

Theo đó, căn cứ vào tuổi nghỉ hưu theo quy định mới:

– Lao động nam: sinh từ tháng 01/1961 đến tháng 09/1961 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 3 tháng; lao động nam sinh từ tháng 10.1961 đến tháng 6.1962 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 6 tháng…

– Lao động nữ: sinh từ tháng 1.1966 đến tháng 8.1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng; lao động nữ sinh từ tháng 9.1966 đến tháng 4.1967 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 8 tháng…

Đối với người lao động làm việc trong điều kiện lao động đặc biệt cũng thực hiện nghỉ hưu theo lộ trình tương tự và được quy định chi tiết theo bảng thể hiện tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 theo tháng, năm sinh.

Trên đây là nội dung tư vấn “Quy định tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động hiện hành” theo Bộ Luật Lao động 2020. Quý khách hàng có thể kết nối tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu của Phalaw để được hỗ trợ thêm nếu còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn về nhân sự, lao động, tư vấn pháp lý thường xuyên…trong doanh nghiệp.

Xem thêm: >>> Tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công mới nhất

——————

Phòng tư vấn doanh nghiệp – Luật Phamlaw

5/5 - (2 bình chọn)