Thông tư liên tịch Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA

QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Rate this post