Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty?

Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty?

Theo thống kế của Tổng cục thống kê, trong những tháng đầu năm 2019, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trên cả nước gần 15 nghìn doanh nghiệp, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là gần 30 nghìn doanh nghiệp, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 6.608 doanh nghiệp. Có thể thấy, tỉ lệ số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh so với số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chiếm một tỉ lệ không nhỏ. Thực tế, tạm ngừng kinh doanh và giải thể công ty là hai hình thức chủ doanh nghiệp thường hướng đến khi doanh nghiệp hoạt động khó khan, chủ doanh nghiệp không muốn tiếp tục kinh doanh nữa. Mặc dù đây là hai hình thức hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn có rất nhiều chủ doanh nghiệp nhầm lẫn, không nắm được sự khác nhau giữa hai hình thức này. Trong khuôn khổ bài viết này, công ty Luật PhamLaw xin được tư vấn đến các doanh nghiệp nói chung, và các doanh nghiệp đang có dự định tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty nói riêng về sự khác biệt giữa tạm ngừng kinh doanh và giải thể công ty để doanh nghiệp có được nền tảng pháp lý, từ đó cân nhắc nên lựa chọn hình thức nào phù hợp nhất “nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể” đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty?
Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty?

Thứ nhất, khái niệm giải thể doanh nghiệp và tạm ngừng kinh doanh

Luật Doanh nghiệp năm 2014 không đưa ra khái niệm về giải thể doanh nghiệp là gì hay tạm ngừng kinh doanh là gì. Tuy nhiên có thể hiểu tạm ngừng kinh doanh là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định, và sau khoảng thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ trở lại hoạt động bình thường. Còn giải thể doanh nghiệp là doanh nghiệp “khai tử”, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường

Thứ hai, trường hợp tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể công ty.

Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về tạm ngừng kinh doanh như sau:

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợpdoanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp như sau:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy, tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể doanh nghiệp đều có thể là quyền của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp tự nguyện giải thể hoặc tự nguyện tạm ngừng kinh doanh. Và doanh nghiệp cũng có thể bị bắt buộc giải thể nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật và bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ ba, về hậu quả pháp lý

Từ định nghĩa giải thể doanh nghiệp và tạm ngừng kinh doanh cho thấy:

Giải thể doanh nghiệp dẫn đến hậu quả pháp lý là chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp. Trước khi giải thể doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ liên quan đến quyền lợi của người lao động, khách hàng và các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước.

Tạm ngừng kinh doanh không dẫn đến hậu quả pháp lý làm chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, thay vào đó, tạm ngừng kinh doanh chỉ làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định, hết thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ quay trở lại hoạt động như bình thường. Và trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước, các khoản nợ và hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng với khách hàng và người lao động.

Thứ tư, về trình tự, thủ tục

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp phức tạp hơn so với tạm ngừng kinh doanh. Xuất phát từ lí do, doanh nghiệp giải thể làm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp đó trên thị trường, nên để nhằm hạn chế việc doanh nghiệp giải thể nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ hay nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải đảm bảo hoàn thành trả nợ và nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Do đó, để giải thể doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục trong nội bộ doanh nghiệp cũng như tại nhiều cơ quan khác nhau (Như cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan Hải quan…)

Như vậy, khi giải thể, doanh nghiệp chấm dứt tồn tại, do đó, doanh nghiệp phải đảm bảo khả năng chi trả các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Trong khi đó, tạm ngừng kinh doanh giúp doanh nghiệp giảm thiểu gánh nặng về tiền lương cho người lao động, thuế và các nghĩa vụ khác. Do đó, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có thể tập trung giải quyết những khó khan của doanh nghiệp, tìm cách huy động vốn để tái cơ cấu doanh nghiệp. Trường hợp có thể hoạt động sớm hơn thời hạn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc hoạt động trước thời hạn. Ngược lại, trường hợp sau thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp nhận thấy không thể tiếp tục hoạt động có thể lựa chọn giải thể doanh nghiệp.

Có rất nhiều khách hàng hỏi: “không giải thể công ty có sao không?” Quý khách hàng có thể tham khảo bài viết “xử lý hình sự khi không tiến hành giải thể doanh nghiệp” và hậu quả pháp lý khi khách hàng không làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của công ty TNHH tư vấn PhamLaw về Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty?. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của công ty TNHH tư vấn PhamLaw. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!