QTNB – Kinh nghiệm quản lý

QTNB – Kinh nghiệm quản lý

Quản trị thực hiện công việc trong doanh nghiệp
Giao việc không rõ ràng, thiếu tính mục tiêu và khó đánh giá. Nhân viên không biết rõ tổ chức mong đợi gì từ họ và cần phải cố gắng hoàn thành cái gì và như thế nào… Hệ quả
Quản trị thực hiện công việc-Các bước xây dựng và áp dụng
Khái niệm Quản trị thực hiện công việc (Job Performance Management – PM) là một quá trình gồm các bước từ xác định nội dung, mục tiêu công việc đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện
Bản mô tả công việc-Quản trị hữu hiệu cho doanh nghiệp
Những vấn đề quản lý! Hệ thống lương thiếu công bằng, bất hợp lý, chưa trả lương trên cơ sở giá trị công việc mà theo chế độ bằng cấp, thâm niên. Việc đánh giá hoàn thành công việc chỉ
10 lỗi cần tránh trong việc soạn thảo và áp dụng với Bản mô tả công việc
Bản mô tả công việc là tài liệu không thể thiếu trong quản trị nhân sự như tuyển dụng, giao việc, đãi ngộ, đánh giá thành tích, đào tạo…Qua kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, chúng tôi tổng
Tư vấn xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp là việc xây dựng những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành
Danh mục tư vấn quản trị doanh nghiệp Phamlaw
Mục đích dịch vụ của Phamlaw là cùng với Khách hàng cải tiến, hoàn thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua các chính sách, cơ chế quản lý hữu hiệu và phát
Bí quyết quản trị nhân lực hiệu quả
Trong quá trình phát triển kinh doanh mỗi doanh nghiệp cho dù là mới thành lập doanh nghiệp hay đã đi vào hoạt đông lâu năm, thì vấn đề về quản trị nhân lực luôn là một trong những vấn đề cốt lõi. Bởi không có một