Tranh chấp về chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (sơ thẩm)

Số hiệu79/2009/TLST-KDTM
Tiêu đề Tranh chấp về chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
Ngày ban hành08/09/2009
Cấp xét xửSơ thẩm
Lĩnh vựcKinh tế

Nội dung tranh chấp: Thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ.

Trong các ngày 07-08/09/2009 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 79/2009/TLST-KDTM ngày 24/7/2009 giữa:

Nguyên đơn:

1./ Ông Nguyễn Đức Đăng sinh năm 1974

Trú tại: Xóm Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

2./ Ông Nguyễn Văn Cường sinh năm 1972

Trú tại: Thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nguyên đơn luật sư Phan Thị Hương Thủy văn phòng Luật sư Hoàng Long – Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Bị đơn:

Công ty cổ phần giày Đông Anh (DAFCO)

Địa chỉ: tổ 37 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Người đại diện ủy quyền: ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị theo giấy Ủy quyền số51/2009/GĐ-UQ ngày 29/4/2009.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Địa chỉ: 15 Trần Khánh Dư, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đại diện ủy quyền ông Đặng Dương Anh sinh năm 1973

Trú tại: 805-18 T2 tập thể Trung Hòa nhân Chính- quận Cầu Giấy và bà Bùi Thu Giang sinh năm 1984 trú tại: B20 lô 20 đô thị Định Công- quận Thanh Xuân- thành phố Hà Nội theo giấy ủy quyền số1537/ĐTKDV-DDT4 ngày 13/07/2009

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước Luật sư Lê Phan Thùy Anh Chi nhánh công ty luật TNHH Quốc Tế Việt Nam – VILAF Hồng Đức.

Tóm tắt vụ án:

Công ty cổ phần giày Đông Anh (DAFCO) được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số1631/QĐ-BTM ngày 05/11/2004 và quyết định số1312/QĐ-BTM ngày 26/4/2005 của Bộ Thương Mại với 45% cổ phần do Nhà nước nắm giữ và do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.

Ngày 20/01/2007 Công ty giày Đông Anh đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 và đã thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính năm 2005, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2005;

2. Báo cáo của HĐQT, Giám đốc đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2005;

3. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2005;

4. Định hướng sản xuất năm 2007;

5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần giày Đông Anh sửa đổi bổ sung;

6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;

7. Quy chế trả lương, trả thưởng và phụ cấp khác cho HĐQT và BKS năm 2005

8. Quy chế trả thưởng và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2007

9. Bán phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn Nhà nước.

Ngày 09/03/2009 Ông Nguyễn Đức Đăng và Ông Nguyễn Văn Cường đã đệ đơn đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khởi kiện công ty cổ phần giày Đông Anh đề nghị Tòa tuyên hủy toàn bộ biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 vì lý do:

Đã vi phạm Khoản 2, Điều 99 Luật doanh nghiệp là: Việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước trong DAFCO không được SCIC gửi trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ bằng văn bản;

Vi phạm Khoản 3 Điều 103 vấn đề này cũng không được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc;

Có hành vi gian dối sửa chữa biên bản Nghị quyết mà không cho cổ đông biết, trong biên bản ghi là cho phép SCIC bán bớt cổ phần nhưng biên bản Nghị quyết cấp cho các ông lại ghi là bán cổ phần không có chữ “bớt”

Ngày 02/3/2009 các ông mới được công ty giao cho biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ, phần nôi dung thứ 09 không giống phần nội dung đã được thông qua tại đại hội;

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 ngày 20/01/2007 mà DAFCO giao cho ông Cường và ông Đăng thì phần nội dung chuyển nhượng cổ phần của SCIC không đúng với nội dung biên bản ĐH đã được thông qua tại ĐH.

Phía bị đơn do ông Nguyễn Hồng Anh đại diện ủy quyền trình bày: Đối với yêu cầu của nguyên đơn ông khẳng định tại phiên hợp HĐCĐ thường niên năm 2005 tổ chức ngày 20/1/2007 có 9 nội dung. Trong đó, có 08 nội dung và nằm trong chương trình nghị sự ban tổ chức đã gửi trước cho các cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 và được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phiên khai mạc theo quy định tại K3 Điều 103 Luật doanh nghiệp 2005. Theo quan điểm của Công ty thì không có căn cứ để nói rằng 8 nội dung này vi phạm theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Duy chỉ có một nội duyng không tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp, đó là vấn đề chuyển nhượng phần vốn Nhà nước “45%” của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Nội dung này chỉ đến khi đại hội đã thông qua 8 nội dung đã được định trước thì ông Dũng mới đứng dậy nói việc SCIC bán phần vốn Nhà nước tại Công ty và sau đó đại hội đã biểu quyết. Sau đại hội ông Đoàn nhật Dũng là đại diện SCIC đã ép ông đưa lại biên bản gốc để tự ghi thêm và chữa, gạch “bớt” trong nội dung “bán bớt phần vốn của Tổng công ty”tại mục IX của ĐHĐCĐ.

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 mà ông giao cho ông Đoàn Nhật Dũng không phải là bản dự thảo, đây là bản chính có đầy đủ dấu và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, thư ký. Sau khi ông Dũng sửa chữa và ghi lại thì ông đã sửa nội dung như ông Dũng yêu cầu về phần chuyển nhượng phần vốn Nhà nước, sau đó đã phát hành lại Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ cho các cổ đông (ai có nhu cầu thì mới giao còn lưu hồ sơ vì công ty có khoảng 1253 cổ đông số lượng rất lớn nên không thể giao hết cho các cổ đông được trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc đại hội). Việc phát hành biên bản ĐH và Nghị quyết là do 3 thành viên HĐQT gồm: ông, ông Đoàn Nhật Dũng, ông Nguyễn Anh Đào quyết định.

Quan điểm Công ty CP giày Đông Anh đống ý với quan điểm hủy một phần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 là phần chuyển nhượng phần vốn Nhà nước của SCIC tại DAFCO.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước trình bày: Trong trường hợp Tòa án chấp nhận việc khởi kiện của nguyên đơn vẫn còn nằm trong thời hiệu thì chúng tôi có quan điểm như sau:

Về nội dung bán cổ phần của SCIC mà nguyên đơn cho rằng không được đưa vào chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 thì theo quy định của Điều 102 khoản 4 Luật doanh nghiệp: ĐHĐCĐ có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm thông báo mới họp, việc đại diện SCIC tại ĐH đưa việc chuyển nhượng cổ phần và đại hội đã thảo luận bỏ phiếu và nhất trí nội dung chuyển nhượng cổ phần đó ngay tại phiên họp và đã thông báo bán cho đối tác bên ngoài là tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Theo Điều lệ DAFCO năm 2005 điều 29.7 quy định: Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự thủ tục tại đại hội là phán quyết cao nhất. Việc ông Dũng trình bày về việc bán phần vốn Nhà nước được chủ tọa Nguyễn Hồng Anh đồng ý và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 86,79%

Việc tiến hành các bước của ĐHĐCĐ như nội dung nêu trên không trái với điều 103 Luật doanh nghiệp

Không có quy định nào của pháp luật buộc ông Dũng phải xuất trình quan điểm bán cổ phần bằng “văn bản”

Việc sửa chữa biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 như nguyên đơn đưa ra là ông Dũng tự sửa dự thảo Nghị quyết khi chưa có dấu và chưa phát hành.

Ông Đoàn Nhật Dũng khai rằng nội dung về việc bán cổ phần vốn nhà nước tại DAFCO do ông trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 không có trong chương trình đại hội nhưng đã được chủ tọa đại hội đồng ý để ông đưa ý kiến này ra trước đại hội để cổ đông biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Khi thư ký thông qua Nghị quyết và biên bản ĐH thì nội dung chủ trương bán phần vốn Nhà nước không đúng với nội dung ông đã phát biểu tại ĐH nên ông đã yêu cầu chỉnh sửa và thư ký đã chỉnh sửa trước khi đại hội biểu quyết thông qua.

Sau đại hội ông Hồng Anh đã đưa cho ông bản dự thảo biên bản đại hội và Nghị quyết chưa đóng dấu công ty và ông thấy nội dung bán phần vốn Nhà nước không đúng nội dung đã thông qua tại ĐH nên ông đã trực tiếp ghi các nội dung cần sửa theo tinh thần cuộc họp và gửi lại cho ông Hồng Anh để sửa lại.

Phán quyết của Toà án: (Bản án sơ thẩm số:196/2009/KDTM-ST ngày 08/09/2009

– Chấp nhận yêu cầu hủy một phần quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 ngày 20/01/2007 của công ty CP giày Đông Anh của ông Nguyễn Đức Đăng và ông Nguyễn Đức Cường.

– Hủy bỏ một phần quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 của Công ty cổ phần giày Đông Anh tiến hành ngày 20/01/2007 phần nội dung thứ IX “ về bán phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần giày Đông Anh”.

– Công ty cổ phần Giày Đông Anh phải tiến hành lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 để xem xét nội dung “về bán phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP giày Đông Anh” nếu Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước vẫn có yêu cầu và theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Bình luận:

Nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, chúng tôi cho rằng:

Về thời hiệu khởi kiện: Theo quy định tại Điều 107 Luật doanh nghiệp năm 2005 “ Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu tòa án xem xét hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

– Trình tự và thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ Công ty.

– Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty”

Ngày 02/3/2009 ông Cường và ông Đăng mới được công ty giao cho biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Ngày 09/3/2009 ông Cường và ông Đăng nộp đơn yêu cầu hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/1/2007 của Công ty cổ phần giày Đông Anh là phù hợp với quy định tại Điều 107 Luật doanh nghiệp 2005.

Ngày 20/01/2007, Công ty CP giày Đông ANh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2005; theo chương trình ĐH được gửi cho các cổ đôgn bao gồm 8 nội dung như phần đầu bản án này đã nêu.

Theo các tài liệu có trong hồ sơ do các bên xuất trình thì các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ có số thứ tự từ 01 đến 08 đã được tiến hành đúng với trình tự, thủ tục được quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 và điều lệ DAFCO.

Xem xét yêu cầu hủy Quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 của ông Cường và ông Đăng cho thấy:

Khoản Điều 99 Luật doanh nghiệp quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại K2 Điều 79 Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghi phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp”

Trong công văn số258/TCT-ĐT ngày 27/12/2006 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước gửi Công ty cổ phần giày Đông Anh về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông với các yêu cầu tổ chức đại hội trong tháng 1 năm 2007 với nội dung chính sau:

– Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005;

– Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2005;

– Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty;

– Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

– Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2005;

– Xem xét miễn nhiệm và bổ sung từng thành viên của Hội đồng quản trị theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi).

Trong chương trình đại hội được gửi đến cho các cổ đông đã thể hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên của Tổng công đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. Như vậy, từ thời điểm ra công văn nêu trên cho đến thời điểm tiến hành ĐH 20/10/2007; Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nhà nước có đủ điều kiện để bổ sung nội dung vào chương trình họp theo quy định K4 của Điều 99 Luật doanh nghiệp năm 2005: “ kiến nghị đuợc chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận”

Ông Đoàn Nhật Dũng – Đại diện Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đưa ra đề nghị về việc bán phần vốn Nhà nước có trong công ty CP giày Đông Anh tại phiện họp đại hội, đây là sự thay đổi chương trình họp đã được gửi cho các cổ đông, lẽ ra chủ tọa phiên họp phải lấy biểu quyết của các cổ đông dự họp đồng ý hay không đưa nội dung trên vào để đại hội cổ đông xem xét, nhưng đề nghị của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đã không được các cổ đông biểu quyết thông qua để đưa vào chương trình và nội dung của đại hội, là vi phạm vào K4 Điều 102 “Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp” Khoản 5 “Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.”

Với tư cách là cổ đông và là người yêu cầu Công ty cổ phần giày Đông Anh triệu tập ĐH đồng thời đưa ra các yêu cầu cụ thể, nếu muốn bổ sung thêm nội dung vào chương trình thì Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước phải thực hiện và có đủ điều kiện thực hiện các quy định của các điều luật đã viện dẫn trên. Việc thay đổi chương trình kỳ họp phải được ĐHĐCĐ thông qua theo nguyên tắc biểu quyết và phải thực hiện ngay tại phiên khai mạc đại hội vì đại hội chỉ được thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình mà thôi.

Do vậy, nội dung thứ 9 về việc bán phần vốn Nhà nước mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2005 của công ty CP giày Đông Anh không có giá trị do không thực hiện đúng quy định tai Điều 102, Điều 103 Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty về trình tự họp ĐHĐCĐ.

5/5 - (1 bình chọn)