Tư vấn quy chế ban giám đốc và tổng giám đốc

PhamLaw sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới việc tư vấn xây dựng quy chế Ban tổng giám đốc, ban giám đốc, góp phần thúc đẩy sự minh bạch, rõ ràng trong trong tổ chức hoạt động của doanh nghiệp của Quý khách hàng,

Nội dung chính Phamlaw thực hiện dịch vụ bao gồm những công việc sau:

Tư vấn quy chế ban giám đốc và tổng giám đốc

– Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

– Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

– Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

– Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

– Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

– Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

– Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

– Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;

– Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận.

Ngoài ra, theo yêu cầu của doanh nghiệp chúng tôi có thể xây dựng thêm các nội dung khác để phù hợp với tình hình hoạt động và cơ cấu thực tiễn của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Công ty tư vấn Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường  Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866
Email : pham.lawyer8866@gmail.com