Điều kiện thành lập công ty Bất động sản

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực hấp dẫn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chủ đầu tư trong và ngoài nước. Hàng loạt các công ty kinh doanh bất động sản ra đời, các dự án được cấp phép xây dựng với số lượng ngày càng lớn.

Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy khi thành lập công ty bất động sản cần lưu ý đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để được hoạt động hợp pháp. Dưới đây Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể theo quy định pháp luật mới nhất về điều kiện thành lập công ty bất động sản để quý khách hàng có thể tham khảo.

Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Luật đầu tư 2020;

– Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

– Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản.

2. Tổng quan về công ty bất động sản

2.1 Khái niệm

Công ty bất động sản là công ty chuyên kinh doanh bất động sản thông qua việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

2.2. Phân loại

Muốn thành lập công ty bất động sản, trước tiên doanh nghiệp cần phải biết rõ loại công ty mình thành lập. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản được chia làm 2 nhóm chính: công ty kinh doanh bất động sản và công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Công ty kinh doanh bất động sản: là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản: thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi

2.3. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

Theo quy định tại điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cá nhân/tổ chức thành lập công ty bất động sản phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Mọi hoạt động kinh doanh bất động sản đều được bình đẳng trước pháp luật; các bên được tự do thỏa thuận thông qua hợp đồng dựa trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau và không trái quy định của pháp luật.

– Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

– Kinh doanh bất động sản phải thực hiện công khai, minh bạch và trung thực.

– Cá nhân, tổ chức có quyền kinh doanh bất động sản ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Điều kiện thành lập công ty bất động sản.

Theo điều 4 nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản, cá nhân và tổ chức kinh doanh bất động sản bắt buộc phải đáp ứng 3 điều kiện:

Thứ nhất, Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

Thứ hai, Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản); các thông tin về doanh nghiệp (tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh.

Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi.

Thứ ba, chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại điều 9, điều 55 của Luật kinh doanh bất động sản 2014.

  • Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

– Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

  • Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

–  Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

  • Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

– Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

– Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Lưu ý: Nghị định 02/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 76/2015/NĐ-CP cũng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, trong đó bỏ yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ đồng nhằm đảm bảo phù hợp với Điểm a Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020. Do đó khi thành lập công ty bất động sản Quý khách không phải đăng ký vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ..

4. Lưu ý khi thành lập công ty bất động sản

Dưới đây Luật Phamlaw sẽ chỉ ra một số lưu ý khi Quý khách hàng tiến hành thành lập công ty bất động sản:

Thứ nhất, khi thành lập công ty bất động sản không phải chứng minh tài chính đối với số vốn điều lệ, chứng chỉ hành nghề.

Thực tế, pháp luật Việt Nam không có quy định yêu cầu các doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam phải chứng minh vốn điều lệ khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hay Cơ quan thuế cũng không kiểm tra tiến độ góp vốn của chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải góp đủ số vốn đã đăng ký trong thời hạn quy định và nếu phát sinh vấn đề hoặc xảy ra rủi ro thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm trên số vốn điều lệ đã đăng ký.

Thứ hai, Nếu công ty Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản thì phải đăng ký mức vốn điều lệ tương ứng phù hợp với dự án đầu tư.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw đối với câu hỏi về điều kiện thành lập công ty bất động sản. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

 > xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)