Cưỡng chế thực hiện thu hồi đất

Công ty Luật Phamlaw cho tôi xin hỏi:
Gia đình tôi có mảnh đất ở khu đô thị và Nhà nước có dự án đầu tư ở đây. Nhưng gia đình tôi không đồng ý cho dự án lấy vào đất của gia đình tôi. Vậy tôi muốn hỏi gia đinh tôi không đồng ý như vậy có vi phạm pháp luật không. Gia đình tôi cần phải làm gì để không bị thu hồi đất vi gia đinh có nhu cầu sinh sống tại mảnh đất trên.
Gia đình tôi có thê bị nhà nước sử dung biêṇ pháp cưỡng chế không? trong khi Gia đình tôi có đầy đủ giấy tờ cấp phép sử dụng đất và sử dụng đất hợp pháp

Kinh́ mong quý công ty có thể trả lời.

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với trường hợp trên của bạn Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau:

Trước hết, bạn cần xác định dự án xây dựng khu dân cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hay chưa (Chính phủ hoặc UBND tỉnh hoặc UBND huyện). Đồng thời trong quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cứ đó có bao gồm 1 phần diện tích đất của gia đình bạn hay không?

Nếu gia đình bạn có 1 phần diện tích đất thuộc dự án thì diện tích đất đó sẽ buộc phải thu hồi. Khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình bạn sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Khi đã có quyết định thu hồi đất mà gia đình bạn có hành vi chống đối, không thực hiện quyết định thu hồi đất thì gia đình bạn có thể sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013:

“…2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

c) Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản…

….4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản…”

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến số điện thoại hotline của chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng./

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2118
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

Rate this post