Thủ tục mở công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Thưa Luật sư.

Tôi muốn thành lập một công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nhưng chưa biết thủ tục cần tiến hành là gì. Xin luật sư tư vấn giúp tôi quy trình thành lập và điều kiện để hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Cảm ơn Luật sư!

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

>>> Dịch vụ quyết toán thuế

Trả lời: (mang tính chất minh họa)

Vấn đề của bạn, Luật sư của Phạm Law xin được tư vấn như sau:

1.  Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Theo Luật kinh doanh môi giới bất động sản 2014 quy định thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo thủ tục thành lập doanh nghiệp thông thường, cụ thể:

– Lựa chọn loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;

– Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp: Phụ thuộc vào loại hình mà bạn lựa chọn thì hồ sơ thành lập sẽ khác nhau. (Công ty Cổ phần, Công ty TNHH,…)

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

– Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các quy định dưới đây thì mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

2.  Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Đầu tiên, điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.”

Như vậy theo quy định của Điều luật trên thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hoặc là cá nhân có quyền kinh doanh môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật. Theo đó kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản sẽ không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp mà cá nhân có chứng chỉ hành nghề cũng có thể hoạt động môi giới độc lập.

Thứ hai, bên cạnh quy định trên, pháp luật cũng có quy định về điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại khoản 1 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

“1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

c) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.”

Theo quy định của điều luật trên thì cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đầy đủ các điều kiện đó là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có trình độ tố nghiệp trung học phổ thông trở lên và đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản. Bên cạnh đó cũng theo quy định của điều luật này thì chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ có thời hạn sử dụng là 05 năm.

Hồ sơ cấp chứng chỉ thủ tục thành lập công ty môi giới bđs:

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì người dự thi sát hạch đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định của Điều 10 của thông tư này thì được cấp chứng chỉ. Hồ sơ được quy định tại Điều 10 gồm các thành phần sau:

–  01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

– 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

– Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

Trình tự cấp chứng chỉ 

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới phải được tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD như sau:

Bước 1: Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

 Bước 2: Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ.

Bước 3: Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

  • Thời hạn của thủ tục: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục: Sở Xây dựng
  • Kết quả của thủ tục: Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  • Phí, lệ phí: 200.000 đồng/chứng chỉ

Trên đây là quan điểm của chúng tôi đối với câu hỏi thủ tục thành lập công ty môi giới bđs của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối trực tiếp đến chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn. Hotline miễn phí dịch vụ 097 393 8866.

Trân trọng./.

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty