Doanh nghiệp có nghĩa vụ công bố những thông tin gì?

Doanh nghiệp có nghĩa vụ công bố những thông tin gì?

Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi hoạt động kinh doanh đều quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân cũng như thông tin doanh nghiệp và không muốn phải công bố thông tin ra công chúng. Bởi công bố thông tin đồng nghĩa với việc tính bảo mật không được duy trì, và công chúng có thể biết được các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và chủ sở hữu công ty. Vậy doanh nghiệp phải công bố những thông tin gì? Quy định về công bố thông tin doanh nghiệp như thế nào? Sau đây, công ty Luật PhamLaw xin được cung cấp đến quý Khách những thông tin liên quan đến câu hỏi nêu trên.

Doanh Nghiep Co Nghia Vu Cong Bo Nhung Thong Tin Gi
Doanh nghiệp có nghĩa vu công bố những thông tin gì

Nhìn chung, nghĩa vụ công bố thông tin giữa các loại hình công ty khác nhau như doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty cổ phần; giữa công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng có sự khác biệt.

Công ty đại chúng chỉ những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu, niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Do đó, công ty đại chúng có nghĩa vụ đáng kể trong việc công bố thông tin đến công chúng bao gồm báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo thường niên và báo cáo tình hình quản trị công ty…, các hoạt động của công ty đại chúng cũng như thông tin cổ đông công ty và giao dịch cổ phiếu của họ đều được công bố.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng, có nghĩa vụ công bố những thông tin như sau:

Một là, báo cáo tài chính, tình hình lao động hoặc tiến độ thực hiện dự án

Các công ty không phải công ty đại chúng phải nộp một số báo cáo tài chính thường niên, tình hình sử dụng lao động hoặc tiến độ thực hiện dự án cho cơ quan cấp phép, quản lý lao đông, cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Hai là, thông tin người quản lý

Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh thông tin của người quản lý bao gồm: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, CMND/CCCD của:

(1) Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

(2) Thành viên ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

(3) Giám đốc, Tổng giám đốc.

Ba là, thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 33 Luật Doanh nghiệp quy định sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các nội dung trong Giấy chứng nhận và thông tin về ngành, nghề kinh doanh, Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần phải được thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  Và khi doanh nghiệp sử dụng con dấu, cũng phải thông báo mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện đăng tải công khai hình thức con dấu lên cổng thông tin.

Theo đó, mỗi khi có sự thay đổi những nội dung trong Giấy chứng nhận, việc sử dụng, thay đổi, hủy bỏ con dấu, doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng tải thông tin lên cổng thông tin quốc gia.

Như vây, doanh nghiệp ra đời, hoạt động dù là dưới loại hình nào cũng có nghĩa vụ thông báo công khai cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác biết đến sự ra đời, những biến động, thay đổi thông tin của doanh nghiệp, cũng là một biện pháp để cơ quan quản lý đối với những biến động của doanh nghiệp trên thị trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể khác dễ dàng tra cứu, chủ động nắm bắt thông tin hoạt động của đối tác kinh doanh, tránh trường hợp phát sinh sự lừa dối, gây khó khan trong hoạt động kinh doanh.

Việc các doanh nghiệp trốn tránh không thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật, hoặc công bố thông tin không đúng thời hạn, có thể bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Đồng thời bị buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định (Điều 26 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP).

Đối với công ty cổ phần:

So với công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần có nghĩa vụ công bố thông tin cao hơn. Cụ thể, Luật Doanh nghiệp quy định rõ nghĩa vụ công khai thông tin của công ty cổ phần tại Điều 171 như sau:

(1) Gửi báo cáo tài chính hằng năm (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(2) Công bố trên trang web của mình (nếu có) các thông tin sau:

– Điều lệ công ty;

– Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

–  Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

–  Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(3) Trường hợp không phải là công ty niêm yết, công ty phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính chậm nhất 03 ngày sau khi có thông tin hoặc thay đổi về:

– Họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài;

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài.

Trên đây là tư vấn của công ty TNHH tư vấn PhamLaw về Doanh nghiệp có nghĩa vụ công bố những thông tin gì?. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết về: nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông nội bộ; luật bảo mật thông tin doanh nghiệp, … xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của công ty TNHH tư vấn PhamLaw. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!

 

 

 

 

5/5 - (4 bình chọn)