Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh

Công văn giải thể doanh nghiệp là một trong những tài liệu bắt buộc trong bộ hồ sơ giải thể mà doanh nghiệp cần gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở để Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc xử lý các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Vậy trong công văn giải thể doanh nghiệp cần có những nội dung gì? Trình bày như thế nào? Xin mời Quý khách hàng tham khảo chi tiết biểu mẫu công văn giải thể doanh nghiệp mà Phamlaw cung cấp như dưới đây:

Mau Thong Bao Giai The Doanh Nghiep
Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất

Biểu mẫu này được sử dụng cho các loại hình doanh nghiệp sau: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………..

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: …………………….. ngày …… /…… /………….

Lý do giải thể:………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

  • Một số lưu ý khi soạn thảo thông báo về việc giải thể doanh nghiệp:
  • Cơ quan nhận thông báo này là Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Về lý do giải thể, doanh nghiệp ghi rõ lý do giải thể, ví dụ: Do không huy động được vốn, tài chính để hoạt động, hiện tại Công ty không còn đủ điều kiện và khả năng để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh…
  • Đối với nội dung thông báo giải thể, doanh nghiệp cần lưu ý xác định rõ thông báo về việc giải thể sẽ được gửi trong giai đoạn nào, bởi mục đích và nội dung thông báo ở mỗi giai đoạn là khác nhau, cụ thể:
  • Trong giai đoạn công bố giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp sẽ gửi thông báo về tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh công bố và cập nhật tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể và các phương án giải quyết nợ (nếu có) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thể tiếp cận được thông tin giải thể của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
  • Trong giai đoạn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi đáp ứng đủ tất cả các điều kiện giải thể (bao gồm việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, …), doanh nghiệp sẽ nộp các hồ sơ giải thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 để hoàn tất các thủ tục giải thể, đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể doanh nghiệp.
  • Về các giấy tờ gửi kèm thông báo
  • Trong giai đoạn công bố giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi kèm thông báo các tài liệu sau: (1) Biên bản họp; (2) Quyết định giải thể; (3) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).
  • Trong giai đoạn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất các thủ tục giải thể, doanh nghiệp gửi kèm theo thông báo các tài liệu sau: (1) Báo cáo thanh lý tài sản; (2) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; (3) Danh sách người lao động; (4) Con dấu hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu của Công an; (5) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (7) Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có); (8) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Trên đây là Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất, là một trong những tài liệu nằm trong bộ hồ sơ giải thể mà doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thiện khi làm thủ tục giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính và luật Doanh nghiệp 19006284 của Công ty Luật Phạm Law Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.

————————–

Bộ phận thủ tục hành chính – Luật Phamlaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5/5 - (2 bình chọn)