Biên bản bàn giao công nợ khi nghỉ việc

Biên bản bàn giao công nợ khi nghỉ việc

Biên bản bàn giao công nợ được sử dụng phổ biến khi các chủ thể tiến hành các giao dịch liên quan đến tài chính. Biên bản bàn giao công nợ nhằm đảm bảo giúp người mới dễ dàng nắm và hiểu được công việc của mình hiện tại. Để hiểu rõ hơn về biên bản bàn giao công nợ, Quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Phamlaw.

1. Công nợ là gì?

Công nợ bao gồm các khoản công nợ phải thu và phải trả của một đơn vị, một tổ chức trong một giai đoạn cụ thể. Hay nói cách khác công nợ là toàn bộ các khoản như: các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán, các khoản tạm ứng và các khoản phải thu, phải trả khác.

Thông thường, công nợ có các loại chính sau:

-Các khoản phải thu khách hàng: Đây được hiểu là các khoản tiền mà công ty đã bán sản phẩm hàng hoá,nhân công, dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa được thu tiền.

-Các khoản phải trả người bán: Đây được hiểu là giá trị các loại vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ,…phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà đơn vị đã nhận của người bán nhưng chưa thanh toán tiền.

-Các khoản phải thu, phải trả khác: Đây được hiểu là các khoản phí phải thu ngoài những khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, tạm ứng, kí quỹ như: giá trị tài sản thiếu mà chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lí của cấp có thẩm quyền, các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể gây ra hư hỏng làm mất mác vật tư, hàng hoá,..

+ Các khoản phải trả khác là những khoản phải trả ngoài khoản phải trả người bán, phải trả công nhân viên, phải nộp nhà nước, các khoản vay nợ, nhận ký cược, ký quỹ, phải trả nội bộ như : giá trị tài sản thừa chưa hoặc đã xác định được nguyên nhân; trích và thanh toán BHXH, BHYT có tính chất tạm thời.

-Các khoản tạm ứng: đây được hiểu là một khoản tiền vật tư giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện công việc đã được phê duyệt.

2. Biên bản bàn giao công nợ là gì?

Biên bản bàn giao công nợ khi nghỉ việc thường được sử dụng khi người lao động nghỉ việc hoặc chuyển sang bộ phận khác cần giao lại cho các bộ phận hay cá nhân được tiếp quản công việc, đi kèm các giấy tờ hồ sơ và những việc đang làm dang dở. Việc bàn giao công việc được văn bản hóa qua biên bản bàn giao công việc và là căn cứ để các cá nhân có trách nhiệm thực hiện.

3. Ý nghĩa của biên bản bàn giao công nợ

Biên bản bàn giao công nợ là một trong các loại văn bản rất quen thuộc đối với các công ty hoạt động buôn bán. Mẫu biên bản bàn giao công nợ là mẫu biên bản được sử dụng tại các cơ quan và áp dụng cho các cá nhân còn công nợ chưa thanh toán. Việc xác nhận công nợ sẽ đảm bảo tính minh bạch cho các khoản vay chưa thanh toán giữa cá nhân với doanh nghiệp, để tránh các thắc mắc và sai sót về sau. Đây là một hình thức pháp lý đảm bảo sự khách quan, cũng như là căn cứ để giải quyết khi các bên xảy ra tranh chấp.

Biên bản bàn giao công nợ là một văn bản tổng hợp tất cả mọi hoạt động kế toán của doanh nghiệp cần bàn giao cho người kế tiếp để đảm nhiệm công việc tiếp theo. Khi một người mới tiếp nhận phải cần có sự bàn giao rõ ràng, chi tiết, thậm chí có thể hỗ trợ và giải thích những thắc mắc cho người mới. Khi đó, biên bản bàn giao công nợ sẽ là nơi tổng hợp đầy đủ những thông tin, công việc cần bàn giao giúp người kế nhiệm dễ dàng nắm được dễ dàng, giúp người kế nhiệm dễ dàng bắt nhịp công việc dễ dàng và nhanh chóng hơn.

4. Những loại giấy tờ quan trọng cần bàn giao công nợ

 • Các hóa đơn GTGT đầu ra bắt đầu từ khi thành lập công ty cho đến lần quyết toán gần nhất.
 • Bảng kê khai những hóa đơn hóa đơn GTGT đầu vào của doanh nghiệp.
 • Tờ khai thuế của doanh nghiệp theo tháng và theo quý, theo từng năm riêng biệt.
 • Bàn giao toàn bộ Báo cáo tài chính trong năm.
 • Bàn giao lại toàn bộ Báo cáo về việc sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp.
 • Sổ sách kế toán của doanh nghiệp, cần bàn giao lại toàn bộ các năm.
 • Những hợp đồng mua bán của công ty. Bao gồm có hợp đồng mua bán đầu ra và mua bán đầu vào.
 • Hồ sơ của toàn bộ nhân sự ở trong công ty.
 • Sổ phụ ngân hàng.
 • Báo cáo về vấn đề xuất – nhập – tồn hàng hóa trong kho

5. Mẫu biên bản bàn giao công nợ

Quý khách hàng có thể tham khảo và tải mẫu biên bản bàn giao công nợ tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại địa chỉ …., chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬN BÀN GIAO:

 1. Ông/bà …………chức vụ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Ông/bà …………chức vụ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Ông/bà …………chức vụ…………………………………………………………………………………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO:

Ông/bà …………chức vụ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã cùng nhau bàn giao công nợ với nội dung sau đây:

Nội dung bàn giao: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản bàn giao kết thúc vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung bàn giao trên.

Biên bản bàn giao này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây tư vấn của Phamlaw về biên bản bàn giao công nợ khi nghỉ việc, nếu bạn có những thắc mắc cần hỗ trợ và giải đáp tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (1 bình chọn)