Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Tên doanh nghiệp giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nó không chỉ thể hiện được loại hình kinh doanh mà còn thể hiện được tầm nhìn, điều doanh nghiệp muốn truyền thông, giúp tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng vẫn có nhu cầu đổi tên. Vậy khi đổi tên công ty cổ phần cần phải chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thực hiện như thế nào? Dưới đây, Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn theo quy định pháp luật mới nhất để Quý khách hàng có thể tham khảo

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp 2020, theo đó:

Thứ nhất,  vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

Thứ hai, cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

Thứ ba, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Thứ tư, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp 2020.

Thứ năm, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cuối cùng, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

2. Tên công ty cổ phần là gì?

Tên công ty cổ phần là tên gọi được cá nhân, tổ chức xác định cụ thể dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt, tránh nhầm lẫn với các công ty khác. Tên công ty được ghi trong giấy phép kinh doanh, tên được gắn ở trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng của công ty. Tên công ty không đơn giản chỉ là cái tên xuất hiện trên các văn bản pháp lý mà còn tạo ra sự khác biệt, gây ấn tượng cho khách hàng, thể hiện được loại hình kinh doanh hoặc tầm nhìn/điều doanh nghiệp muốn truyền thông, tạo nên thành công cho công ty. Cái tên còn góp phần định hình thương hiệu và quảng cáo, cũng là yếu tố quan trọng để khách hàng nhận diện sản phẩm dịch vụ công ty so với đối thủ cạnh tranh.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thay đổi tên công ty cổ phần khi thay đổi loại hình công ty; Thay đổi tên công ty nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, mục tiêu phát triển kinh doanh; Do nhu cầu hội đồng thành viên, chủ sở hữu quyết định thay đổi công ty; Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu do trùng tên, vi phạm quyền sở hữu hoặc Tên công ty tương tự, gây nhầm lẫn với một số công ty cổ phần khác trên phạm vi toàn quốc.

3. Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần

Trình tự, thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi tên công ty cổ phần do người đại diện theo pháp luật ký.
 • Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi tên công ty của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký).
 • Bản sao biên bản họp về việc đổi tên công ty của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Thông báo mẫu dấu công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký).
 • Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • Công ty cổ phần có trách nhiệm đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi tên công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi tên công ty.

Bước 3: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần nếu tên công ty đăng ký thay đổi không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

Bước 4: Trả kết quả

– Sau khi tiến hành thay đổi tên công ty cổ phần, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

– Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Bước 5 : Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đã xác nhận việc thay đổi tên công ty, Doanh nghiệp phải tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rất rõ ràng rằng doanh nghiệp sau khi được Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi tên công ty cổ phần phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Quá thời hạn nêu trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Mức phạt mà các doanh nghiệp có thể phải chịu dao động từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

Bước 6: Hoàn tất các thủ tục cần thiết sau khi thay đổi tên công ty cổ phần

 • Sau khi công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên công ty mới, công ty cần tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới và đăng bố cáo con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Làm lại bảng hiệu công ty và treo bảng hiệu tại trụ sở công ty.
 • Công bố thông tin thay đổi tên công ty cổ phần trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Liên hệ cơ quan thuế thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn theo tên công ty cổ phần mới.

LƯU Ý KHI THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

 • Tên công ty cổ phần sau khi thay đổi vẫn cần đảm bảo 2 thành tố cơ bản là loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần) và tên riêng của công ty.
 • Tên công ty phải đảm bảo không trùng lặp, không nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác đã đăng ký. Để đảm bảo tên công ty cổ phần sau khi thay đổi không trùng với tên công ty khác, trước khi tiến hành thủ tục thay đổi tên, công ty cần tiến hành tra cứu tên công ty dự kiến thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trang web sẽ trả kết quả những tên doanh nghiệp trùng với tên công ty dự kiến thay đổi.
 • Việc thay đổi tên công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Nếu công ty chỉ tiến hành bổ sung hoặc thay đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt mà không thay đổi tên viết bằng tiếng Việt thì công ty cổ phần vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty.
 • Khi thay đổi tên công ty cổ phần viết bằng tiếng Việt, công ty phải thống nhất thay đổi lại tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có) cho phù hợp theo quy định.
 • Đối với tên công ty cổ phần dự kiến thay đổi bị trùng với tên doanh nghiệp khác đang bị treo mã số thuế, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc các doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục giải thể thì công ty cổ phần vẫn không sử dụng được tên bị trùng. Chỉ khi các doanh nghiệp này hoàn tất thủ tục giải thể thì công ty cổ phần mới được sử dụng lại các tên này.

Để giải quyết thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần nhanh gọn, Quý doanh nghiệp nên liên hệ ngay với Luật Phamlaw để được hỗ trợ tư vấn và hoàn tất thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần trọn gói. Nếu Quý doanh nghiệp còn bất cứ thắc mắc nào khác hoặc muốn thực hiện dịch vụ doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (1 bình chọn)