Những lưu ý trước và sau khi thành lập doanh nghiệp

Những lưu ý trước và sau khi thành lập doanh nghiệp

I/ Lưu ý về việc lựa chọn các loại hình doanh nghiệp

Nhung Luu Y Truoc Va Sau Khi Thanh Lap Doanh Nghiep
Những lưu ý trước và sau khi thành lập doanh nghiệp

1. Loại hình công ty TNHH

1.1 Công ty TNHH 1 thành viên

Một số đặt điểm cơ bản:

 • Do một thành viên là tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn
 • Có tư cách pháp nhân
 • Không được quyền phát hành cổ phần
 • Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc, kiểm soát viên

1.2 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Một số đặc điểm cơ bản:

 • Có tư cách pháp nhân
 • Có từ 2 thành viên trở lên những không quá 50 thành viên trong suốt quá trình hoạt động
 • Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn, thành viên chịu trách nhiệm bằng vốn đã góp
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy trình nhất định của pháp luật
 • Không được quyền pháp hành cổ phần
 • Cơ cấu tổ chức: Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc, Ban biểm soát

2. Công ty Cổ phần

Đặc điểm:

 • Số lượng thành viên tối thiểu là 3 và không quy định tối đa
 • Vốn điều lệ công ty được cia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân
 • Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn
 • Cơ cấu tổ chức: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc, ban kiểm soát

3. Công ty hợp danh.

Đặc điểm:

 • Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chúng của công ty, có thể có thêm thành viên góp vốn
 • Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn. Vì vậy nên ở Việt Nam, loại hình doanh nghiệp này được ít sự lựa chọn cho các doanh nghiệp
 • Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn
 • Có tư cách pháp nhân
 • Không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào
 • Cơ cấu tổ chức: Hội đồng thành viên, Thành viên hợp danh của công ty hợp danh, thành viên góp vốn của công ty hợp danh

4. Doanh nghiệp tư nhân

Đặc điểm

 • Do một cá nhân làm chủ
 • Không có tư cách pháp nhân
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn
 • Cơ cấu tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu, do đó cá nhân này có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

II/ Những vấn đề cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp.

Thứ nhất, về chủ thể thành lập doanh nghiệp

Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể thành lập doanh nghiệp trừ các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thứ hai, Về tên doanh nghiệp:

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc tên tiếng Việt của doanh nghiệp gồm 2 yếu tố là loại hình doanh nghiệp (tên chung) và tên riêng. Trong đó tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.

Lưu ý: Cấm đặt tên doanh nghiệp xúc phạm truyền thống lịch sử; Cấm đặt tên doanh nghiệp theo vùng miền hoặc trùng lặp.

Thứ ba, Về trụ sở chính của doanh nghiệp:

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm có số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử.

Thứ tư, Về phần vốn của doanh nghiệp:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần , theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty.

Lưu ý: Phần vốn trên 10 tỷ thuế môn bài nộp 3tr, dưới 10 tỷ 2tr; Đối với doanh nghiệp có nhiều vốn, sẽ tạo cho khách hàng có cái nhìn thiện cảm, an tâm khi sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp

Thứ năm, Về ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề bị cấm kinh doanh: Theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020 nêu rõ 6 ngành, nghè cấm đầu tư kinh doanh, bao gồm: Kinh doanh các chất ma túy; kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật cấm; kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã,…..

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: là ngành nghề mà việc thực hiện đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, cộng đồng. Điều kiện kinh doanh có các hình thức sau đây: Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, xác nhận về vốn pháp định, văn bản chấp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các loại văn bản khác.

III/ Thành lập doanh nghiệp

Sau khi khách hàng đã chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp theo yêu cầu, tiêu chí hoạt động loại hình doanh ngiệp mà quý khách hàng đưa ra, quý khách hàng tiến hành làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo các bước sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Điều lệ công ty (Phamlaw soạn theo yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật)
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(Theo mẫu quy định tại Thông tư Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp)
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên kèm theo danh sách thành viên và Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Lưu ý đối với hai loại hình này, phải có tỉ lệ góp vốn đối với công ty TNHh 2 thành viên trở lên; tỉ lệ cổ phần đối với công ty cổ phần.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu người đại diện pháp luật không đi nộp hồ sơ)
 • Kèm theo danh sách phải có các giầy tờ sau: Bản sao công chứng không quá 06 tháng CMND hoặc hộ chiếu hoặc căn cước công dân còn hiệu lực của các thành viên, đại diện pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ. Ngoài ra, chuẩn bị thêm Mục lục hồ sơ, Bìa hồ sơ.

2. Về dự thảo điều lệ

Điều lệ công ty là văn bản quan trọng nhất và có hiệu lực cao nhất đối với mọi công ty, giống như 1 bản hiến pháp đối với 1 quốc gia. Điều lệ không được trái với các quy định bắt buộc của Luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Điều lệ là khung pháp lý ghi nhận các nội dung cơ bản nhất, cần thiết nhất về cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát, vận hành, điều hành cho đến việc cải tổ và chấm dứt hoạt động công ty.

Tất cả các doanh nghiệp là công ty đều phải có điều lệ. Riêng doanh nghiệp tư nhân không phải là công ty nên sẽ không có điều lệ doanh nghiệp.

3. Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Thời gian 3-5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

4. Đăng ký khắc dấu doanh nghiệp: Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:Tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp.

III/ Thuế sau khi thành lập và hoạt động:

– Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp mới thành lập căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TnDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

– Thuế TNCN: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN quý chậm nhất lag ngày 30 của quý tiếp theo qusy phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ngoài các loại thuế nêu trên, tùy theo ngành, nghề và các loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp phải nộp thêm các loại thuế khác như: Thuế xuất nhập khẩu; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế tài nguyên; Thuế bảo vệ môi trường; …được quy định cụ thể trong các Luật thuế nhất định.

Trên đây là tư vấn của công ty TNHH tư vấn PhamLaw về quy trình thành lập doanh nghiệp theo quy định mới. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn doanh nghiệp 1900 6284 của PhamLaw. Để được tư vấn các dịch vụ về doanh nghiệp như: Thành lập doanh nghiệp, Tư vấn tài chính; Quản trị nội bộ doanh nghiệp…Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866; 091 611 0508 chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

—————————–

Phòng tư vấn doanh nghiệp và hợp đồng – Phamlaw.

> xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)