Dịch vụ quản trị nội bộ

Dịch vụ quản trị nội bộ

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN Trong quá trình hoạt động, việc doanh nghiệp phải giảm vốn điều lệ là điều rất khó tránh khỏi. Khi đó, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi
Tư vấn nhân sự và chính sách cho người lao động
Nguồn lực con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội
Tư vấn quy chế ban giám đốc và tổng giám đốc
Tư vấn quy chế ban giám đốc và tổng giám đốc PhamLaw sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới việc tư vấn xây dựng quy chế Ban tổng giám đốc, ban giám đốc, góp phần thúc
Tư vấn cơ chế cho Hội đồng quản trị-Hội đồng thành viên
Một chuyên gia về tổ chức đã nói: “Muốn phá vỡ một tổ chức, chỉ cần làm rối loạn cơ chế vận hành và các mối quan hệ” Cơ chế vận hành bao gồm từ chế độ trách nhiệm, phối
Tư vấn tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp
Việc xây dựng, tổ chức và quản lý điều hành trong doanh nghiệp được thiết lập một cách bài bản và khoa học không chỉ giúp cho doanh nghiệp phát triển vững vàng trong thời kỳ đổi mới và còn
Danh mục tư vấn quản trị doanh nghiệp Phamlaw
Mục đích dịch vụ của Phamlaw là cùng với Khách hàng cải tiến, hoàn thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua các chính sách, cơ chế quản lý hữu hiệu và phát