Category: Doanh nghiệp – Quản trị nội bộ

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp 5 (100%) 1 vote Câu hỏi: Kính chào...

Thủ tục và chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp

Thủ tục, chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang có dự định thành lập doanh nghiệp vào cuối tháng...

Quyền khởi kiện của thành viên và cổ đông doanh nghiệp

Quyền khởi kiện của thành viên và cổ đông doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Theo quy định tại Điều 72 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền khởi kiện của...

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Bài 1 GIỚI THIỆU CHUNH VỀ THỎA THUẬN THÀNH VIÊN HOẶC CỔ ĐÔNG Ngoài điều lệ, một số...

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

Đánh giá bài viết PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ BẢN CHẤT ĐIỀU LỆ Mặc dù có tính chất nội bộ, điều lệ không chỉ...

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Thiết kế mô hình quản trị điều hành hoặc tái cơ cấu mô hình quản trị điều hành doanh...

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

Đánh giá bài viết  Khái quát chung về tư vấn pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp Thếnào là quản lý...

Biểu mẫu-Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Biểu mẫu-Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đánh giá bài viết Dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ quyết toán thuế CÔNG TY...

Biểu mẫu- Giấy chứng nhận góp vốn vào công ty

Biểu mẫu- Giấy chứng nhận góp vốn vào công ty

Đánh giá bài viết CÔNG TY CỔ PHẦN Số: …../GCNGV-…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Biểu mẫu- Biên bản định giá tài sản góp vốn

Biểu mẫu- Biên bản định giá tài sản góp vốn

Đánh giá bài viết CÔNG TY ………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:            /BB –...