Doanh nghiệp – Quản trị nội bộ

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư. Hiện nay tôi và một vài người bạn dự định cùng thành lập công ty, song song...

Thủ tục và chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp

Thủ tục, chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang có dự định thành lập doanh nghiệp vào cuối tháng 3/2017. Tuy nhiên tôi...

Quyền khởi kiện của thành viên và cổ đông doanh nghiệp

Quyền khởi kiện của thành viên và cổ đông doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 72 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền khởi kiện của thành viên CTTNHH đối...

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Bài 1 GIỚI THIỆU CHUNH VỀ THỎA THUẬN THÀNH VIÊN HOẶC CỔ ĐÔNG Ngoài điều lệ, một số thành viên hoặc cổ...

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ BẢN CHẤT ĐIỀU LỆ Mặc dù có tính chất nội bộ, điều lệ không chỉ điều chỉnh các...

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Thiết kế mô hình quản trị điều hành hoặc tái cơ cấu mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp là một trong...

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

 Khái quát chung về tư vấn pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp Thếnào là quản lý nội bộ doanh...

Biểu mẫu-Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Biểu mẫu-Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ quyết toán thuế CÔNG TY...

Biểu mẫu- Giấy chứng nhận góp vốn vào công ty

Biểu mẫu- Giấy chứng nhận góp vốn vào công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Số: …../GCNGV-…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Biểu mẫu- Biên bản định giá tài sản góp vốn

Biểu mẫu- Biên bản định giá tài sản góp vốn

CÔNG TY ………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:            /BB – ………… Độc...

Mẫu-Hợp đồng lao động

Mẫu-Hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——*****——            ...

Biểu mẫu- Biên bản bầu giám đốc

Biểu mẫu- Biên bản bầu giám đốc

CÔNG TY ………………………… Số: 02/BB/HĐQT/……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Biểu mẫu-Biên bản bầu chủ tịch hội đồng quản trị

CÔNG TY ………………………. Số: 01/BB/HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Các dạng tranh chấp phổ biến trong doanh nghiệp

Các dạng tranh chấp phổ biến trong doanh nghiệp

Từ cơ sở lý luận cũng như thực tiễn, hiện nay chũng ta sẽ thấy được bức tranh chung về thực trạng tranh...

Tranh chấp giữa các thành viên-Xác định rõ tư cách chủ sở hữu

Tranh chấp giữa các thành viên-Xác định rõ tư cách chủ sở hữu

Vụ việc tranh có diễn biến cụ thể như sau: Vào ngày 12/6/2008, Công ty TNHH Nhật Linh (Cty) được thành lập với...

Khiếu kiện về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty

Khiếu kiện về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty (Phúc thẩm)

Số hiệu 45/2008/KDTM-PT Tiêu đề Bản án số:45/2008/KDTM-PT ngày 22 tháng 02 năm 2008 về việc tranh chấp giữa thành...

Tranh chấp về chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (sơ thẩm)

Tranh chấp về chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (sơ thẩm)

Số hiệu 79/2009/TLST-KDTM Tiêu đề  Tranh chấp về chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông Ngày...

Tư vấn tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp Tranhchấp nội bộ được hiểu là các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh...

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên

Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên là hai cơ quan đầu não của doanh nghiệp, mọi quyết định của cơ...

Tư vấn xây dựng quy chế ban giám đốc

Tư vấn xây dựng quy chế ban giám đốc

Các nội dung chính của dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc Công ty: – Tư vấn xây dựng cơ...