Pháp luật và văn bản quy phạm nội bộ

Hệ thống quy phạm nội bộ doanh nghiệp

Có rất nhiều câu hỏi về văn bản quy phạm nội bộ là gì gửi đến Phamlaw. Nay chúng tôi trả lời câu hỏi chung thông qua bài viết dưới đây, Quý bạn đọc, Quý khách hàng tham khảo.

        Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy định và các văn bản mang tính bắt buộc chung trong từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động hoặc từng hành vi cụ thể. Quy phạm nội bộ được xem là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý điều hành, giúp các nhà lãnh đạo quản lý ở tầm vĩ mô mà không phải can thiệp quá sâu vào công việc của từng người cụ thể. Bởi chính hệ thống quy phạm nội bộ sẽ điều phối hoặc giúp những con người trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc…
>>> Tư vấn luật miễn phí
        Hiểu được tầm quan trọng của các quy chế, quy định, quy trình, nội quy nội bộ; tôi luôn học hỏi và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quy phạm nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.
        Dưới đây là hệ thống danh mục những văn bản nội bộ Phamlaw tham gia xây dựng cho nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Có thể hoàn thành công việc trong thời gian ngắn đối với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, kinh doanh thương mại, giáo dục đào tạo.

Lưu ý: Đây chỉ là những danh mục cho quý khách hàng tham khảo, cụ thể chi tiết sẽ tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp để xây dựng lên những quy phạm sao cho phù hợp với thực tế. Quý khách hàng muốn có văn bản tham khảo có thể kết nối đến các Luât sư của Phamlaw hoặc để lại thông tin, email phản hồi chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí.

Đây là hệ thống văn bản quy phạm nội bộ có tính pháp lý hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp. Nhóm các văn bản này bao gồm:

 1. Nội quy lao động 
 2. Nội quy ra vào cơ quan, doanh nghiệp;
 3. Nội quy ra vào kho vật tư; 
 4. Nội quy Phòng cháy chữa cháy;
 5. Thỏa ước lao động tập thể;
 6. Quy định chức năng nhiệm vụ của các bộ phận/đơn vị trực thuộc;
 7. Quy định thể thức trình bày văn bản;
 8. Quy định chế độ lưu trữ;
 9. Quy chế văn hóa doanh nghiệp;
 10. Quy chế phân cấp quản lý;
 11. Quy trình quản lý vật tư thu hồi;
 12. Quy chế quản lý phân phối tiền lương và thu nhập;
 13. Quy định thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động;
 14. Quy định Phòng cháy chữa cháy;
 15. Quy định khen thưởng kỷ luật an toàn vệ sinh lao động;
 16. Quy chế tổ chức thanh kiểm tra nội bộ;
 17. Quy chế tổ chức và hoạt động bảo vệ;
 18. Quy định công tác tuần tra, bảo vệ, canh gác;
 19. Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị;
 20. Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước;
 21. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 22. Quy định tuyên truyền, phổ biến pháp luật;
 23. Quy chế quản lý, thực hiện hợp đồng trong doanh nghiệp;
 24. Quy định quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ;
 25. Quy định Phòng cháy chữa cháy;
 26. Quy định thực hành tiết kiệm trong cơ quan, doanh nghiệp;
 27. Quy định trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;
 28. Quy chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp;
 29. Quy định quản lý, sử dụng, bảo dưỡng xe ô tô;
 30. Quy định chế độ công tác phí;
 31. Quy chế thu chi nội bộ;
 32. Quy chế về công tác cán bộ;
 33. Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;
 34. Quy chế tổ chức và hoạt động phòng chống tham nhũng;
 35. Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế;
 36. Quy chế tổ chức thanh tra, kiểm tra;
 37. Quy chế tuyển dụng và đào tạo;
 38. Quy chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
 39. Quy tắc đạo đức ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp;
 40. Quy chế đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng trong cơ quan, Doanh nghiệp;
 41. Quy trình hoạch định nhân sự;
 42. Quy chế tổ chức và hoạt động;
 43. Quy chế làm việc;
 44. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại;
 45. Quy chế thi đua, khen thưởng;
 46. Quy chế nâng lương, nâng bậc;
 47. Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi;
 48. Quy định về Phòng, chống bão, lụt;
 49. Quy định tổ chức Hội nghị truyền hình;
 50. Quy chế cho vay và cho vay lại;
 51. Quy chế cử và quản lý người đại diện, kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát tại đơn vị;
 52. Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty mẹ;
 53. Quy chế tổ chức và hoạt đọng của ban kiểm soát;
 54. Quy chế phân cấp lập kế hoạch;
 55. Quy chế quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp;
 56. Quy chế quản lý, phân phối và sử dụng các quỹ;
 57. Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan, doanh nghiệp (Vào đây để biết nội dung chính);
 58. Quy chế trợ cấp, thăm hỏi con của cán bộ công nhân viên, người lao động;
 59. Quy chế công tác đấu thầu;
 60. Quy chế xây dựng và quản lý sử dụng nhãn hiệu;
 61. Quy định chế độ báo cáo lao động, thu nhập và việc làm;
 62. Quy định chế độ kiểm kê tài sản và nguồn vốn;
 63. Quy định công tác cổ phần hóa;
 64. Quy định dò tìm, xử lý bom, mìn, chất độc hóa hoạc trong xây dựng;
 65. Quy định đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế;
 66. Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình;
 67. Quy định định mức lao động;
 68. Quy định quản lý chất lượng xây dựng công trình;
 69. Quy định quản lý chi tiêu và hạch toán kế toán trong doanh nghiệp;
 70. Quy định quản lý công nợ;
 71. Quy định quản lý tài sản cố định;
 72. Quy định xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ;
 73. Quy định quản lý, vận hành trang thông tin điện tử xuất bản Internet;
 74. Quy trình sản xuất, kinh doanh;
 75. Còn nữa…

Trên đây là nội dung bài viết cho Quý khách hàng tham khảo về văn bản quy phạm nội bộ trong doanh nghiệp. Quý bạn đọc, quý khách hàng có thể kết nối tổng đài để tìm hiểu thêm. Vui lòng gửi email nếu muốn được cung cấp các văn bản nội bộ miễn phí từ Phamlaw.

Xem thêm>>>:Hệ thống quy chế quản trị điều hành doanh nghiệp

 

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Công ty luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

xem thêm:

 

 

2.7/5 - (3 bình chọn)