Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần

Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bảnhướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần là gì?

Theo Điều 33 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại Điều 6 và Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Điều 7 Nghị dịnh 31/2021/NĐ-CP. Như vậy, công dân có quyền tự do kinh doanh và đó là quyền con của người công dân đã được hiến định. Tuy nhiên khi muốn kinh doanh ngành nghề nào, thì doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề kinh doanh đó trước khi chính thức hoạt động.

Ngành nghề kinh doanh là lĩnh vực cụ thể mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Việc đăng ký kinh doanh đúng và phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty không chỉ nâng cao hiệu quả làm việc của công ty mà còn là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện những quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình hoạt động.

Ngành nghề kinh doanh được ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn. Thuộc hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trừ các ngành nghề cấm cấp phép kinh doanh. Hiện nay, nội dung phân ngành kinh tế cấp bốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và doanh nghiệp cần căn cứ theo hệ thống ngành nghề để đăng ký.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
  • Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh cần phải đăng ký với Nhà nước và khi có quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh cũng buộc phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền bởi vì thông qua việc đăng ký, thay đổi đó đó, Nhà nước mới có cơ sở để nắm bắt và giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không đi sai hướng và nâng cao hiệu quả thành công.

Vậy thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần là gì?

Mặc dù trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty nhưng ngành nghề kinh doanh của công ty lại được ghi nhận công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, vì lý do nào đó mà công ty cổ phần muốn đổi hướng kinh doanh so với ngành nghề đã đăng ký trước đó. Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh thực chất chính là nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm có:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của CTCP ký;
  • Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký);
  • Bản sao biên bản họp của của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
  • Giấy ủy quyền cho người thực hiện hồ sơ, thủ tục (nếu có).

LƯU Ý:  Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

Bước 2: CTCP nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty thực hiện đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký online thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại: dangkykinhdoanh.gov.vn)

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 4:  Thời hạn xử lý

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề kinh doanh), cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là bài viết về “Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong công ty cổ phần”. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)