Đăng ký mã số thuế đối với trung tâm sáng kiến truyền thông và phát triển

Đăng ký mã số thuế đối với trung tâm sáng kiến truyền thông và phát triển

Câu hỏi: Chúng tôi muốn nhờ Công ty tư vấn về việc đăng ký mã số thuế cho Trung tâm sáng kiến truyền thông và phát triển. Trung tâm được thành lập và đã có quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:  (câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Dựa trên thông tin bạn cung cấp trong Quyết định thành lập, Trung tâm Sáng kiến truyền thông và Phát triển do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành lập là một tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động với tư cách pháp nhân riêng, con dấu riêng, phương thức thanh toán độc lập. Trung tâm tiến hành các hoạt động nghiên cứu và thực hiện, phát triển các đề tài cũng như cung cấp các dịch vụ tư vấn, tập huấn – đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Như vậy, Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ, nhưng có nghĩa vụ nộp thuế đối với các hoạt động của mình, do đó thuộc đối tượng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Đăng ký mã số thuế đối với trung tâm sáng kiến truyền thông và phát triển
Đăng ký mã số thuế đối với trung tâm sáng kiến truyền thông và phát triển

Về việc đăng ký mã số thuế của Trung tâm, PHAMLAW xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Về căn cứ pháp lý:

  • Luật Quản lý thuế 2006;
  • Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế;

Về nội dung:

  • Thời hạn đăng ký thuế:

Căn cứ vào khoản 1 điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế, người nộp thuế có trách nhiệm đăng ký thuế theo đúng thời hạn quy định tại điều 22 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Các tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ:

– Ngày ghi trên Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

…”

Như vậy, Trung tâm Sáng kiến truyền thông và Phát triển phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn mười  (10) ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ đăng ký thuế:

Dựa vào khoản 1 điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế, thì hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tai điều 23 Luật quản lý thuế được thực hiện cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư này

a) Đối với đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).

…”

Trong Quyết định về việc thành lập thì Trung tâm Sáng kiến truyền thông và phát triển đã xác định rõ, đơn vị hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập, do vậy, hồ sơ đăng ký thuế của Trung tâm gồm các loại giấy tờ sau:

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;
  • Bản sao (không cần chứng thực) Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trình tự, thủ tục đăng ký thuế:

Căn cứ vào các điều 8, 9, 10 Thông tư số 95/2016/TT-BTC về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế, tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế thì thủ tục đăng ký thuế thực hiện như sau:

  • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thuế

Khoản 3 điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC: “Tổ chức khác nộp hồ sơ đăng ký thuế tại:

  1. Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập;
  2. Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan cấp huyện ra quyết định thành lập.”

Việc nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế hay tại Chị cục Thuế phụ thuộc vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Trung tâm do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp hay Sở khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp. Đối với trường hợp của bạn, Trung tâm do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành lập, có Giấy phép do Sở Khoa học và Công nghệ cấp, do đó, hồ sơ đăng ký thuế sẽ được nộp tới Chi cục Thuế nơi Trung tâm có Trụ sở.

  • Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

Theo quy định tại điều 9 Thông tư 95/2016/TT-BTC, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế :

“1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật quản lý thuế, cụ thể:

a) Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

b) Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Như vậy, bạn có thể lưa chọn hình thức nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy hoặc hồ sơ đăng ký thuế điện tử. thời hạn giải quyết hồ sơ là không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ.

  • Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Theo quy định tại điều 10 Thông tư 95/2016/TT-BTC, thì trong trường hợp hồ sơ đăng ký thuế được thông qua, Trung tâm của bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (theo mẫu số 10-MST ban hành kèm theo Thông tư này), cùng với Thông báo mã số thuế (theo mẫu số 11-MST ban hành kèm theo Thông tư này).

Trên đây là ý kiến tư vấn của PHAMLAW. Nếu bạn còn vướng mắc hay cần biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy kết nối đến tổng đài tư vấn của PHAMLAW. Muốn hỗ trợ dịch vụ, xin vui lòng liên hệ tới số hotline:0973938866.

—————————

Bộ phận tư vấn và thực hiện thủ tục hành chính – Phamlaw

Xem thêm

 

 

Rate this post