Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Các bạn cho tôi hỏi, Chi cục thi hành án mời các cơ quan tham gia cưỡng chế di dời tài sản, giao trả lại phần đất trống cho người được thi hành án. Khi đoàn cưỡng chế đến nơi tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, di dời căn nhà thì người phải thi hành án không có hành vi chống đối mà xin tự nguyện tự tháo dỡ, di dời nhà. Vậy trong trường hợp này có chi tiền cho các thành phần tham gia cưỡng chế không (khoảng 50 người). Nếu chi tiền, thì tiền này do người phải thi hành án chịu hay ngân sách Nhà nước chi trả? Nếu người phải thi hành án chịu thì căn cứ vào đâu (trong khi người phải thi hành án đã tự nguyện di dời)? Tôi xin chân thành cám ơn sự giải đáp!

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

– Khoản 5 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án được thanh toán theo mức chi thực tế, hợp lý do Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự duyệt theo đề xuất của Chấp hành viên.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi tổ chức việc thi hành án thực hiện xét miễn, giảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án”.

– Như vậỵ, đối với trường hợp bạn hỏi thì người phải thi hành án chỉ phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự đối với các khoản chi phí đã phát sinh trên thực tế.

– Do người phải thi hành án xin tự nguyện tháo dỡ, di dời nhà và tài sản trên đất để giao tài sản cho người được thi hành án, thì không phải chịu chi phí về chế độ bồi dưỡng cho các thành viên tham gia cưỡng chế theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.

– Người phải thi hành án sẽ phải chịu khoản chi phí để chi trả cho những người do cơ quan thi hành án dân sự hợp đồng thuê bốc vác, tháo dỡ, di dời tài sản trên đất trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án, do người được thuê không thực hiện được công việc như đã thỏa thuận. Nguyên nhân là do đến thời điểm (nơi cưỡng chế) để thực hiện việc cưỡng chế thì người phải thi hành án mới xin tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản để giao đất cho người phải thi hành án, trong khi hợp đồng ký kết đã có hiệu lực pháp luật thi hành, như vậy khoản chi phí tháo dỡ, di dời cho những người được cơ quan thi hành án dân sự thuê để thực hiện công việc do vi phạm hợp đồng thì người phải thi hành án phải chịu theo quy định của pháp luật

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.

Rate this post