Tư vấn thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư là một thủ tục quan trọng trong quá trình nhà nước xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng hiểu rõ hơn và nắm được các quy định hiện hành,chúng tôi xin tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục đăng kí hồ sơ thẩm tra điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí hoạt động của chi nhánh như sau:

I.Thủ tục nộphồ sơ để thẩm tra điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí hoạt động của chi nhánh:

1.Trình tự thực hiện:

Tương tự như đăng kí điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí hoạt động của chi nhánh
2.Hồ sơ:

2.1.Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu(Phụ lục I-5, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
–  Bản giải trình những nội dung điều chỉnh (ghi rõ những thay đổi so với dự án đang triển khai) và lý do điều chỉnh;
–  Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
–  Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;
–  Bản sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);
–  Báo cáo tình hình hoạt động của dự án và chi nhánh đến thời điểm đăng ký điều chỉnh;
–  Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh:
+Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo qui định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010;
+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cá nhân khác đối với chi nhánh có kinh doanh các ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

2.2.Số lượng hồ sơ:   08 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.

3.Thời hạn giải quyết:

– Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc;
– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản gửi Sở KH&ĐT;
– Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (số ngày được tính trên dấu công văn đến; không tính ngày hồ sơ trên đường chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác trong quá trình thẩm tra)trong đó:
+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT lập báo cáo thẩm tra, trình UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quyết định.
+Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm tra, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền :

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

II. Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Phamlaw:

– Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư;
– Tư vấn thủ tục đăng kí cấp, đăng kí điều chỉnh, thẩm tra điều chỉnh GCN đầu tư;
– Tư vấn thủ tục cấp GCN đầu tư;
– Tư vấn lập dự án đầu tư và các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp;
– Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng kí cấp, đăng kí điều chỉnh, thẩm tra điều chỉnh GCN đầu tư;
– Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để đăng kí điều chỉnh, thẩm tra điều chỉnh GCN đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh, thẩm tra điều chỉnh GCN đầu tư.
– Thực hiện các yêu cầu khác về đăng kí điều chỉnh, thẩm tra điều chỉnh GCN đầu tư theo quy định của pháp luật.
 

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn 1900
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

3/5 - (3 bình chọn)