Ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận

Ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có một diện tích đất nông nghiệp trồng lúa. Nay tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất trồng cây lâu năm thì được biết là khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa thì cần có đủ điều kiện, đồng thời phải nộp tiền sử dụng đất. Vậy xin Luật sư cho tôi hỏi:

  • Điều kiện để được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thành đất trồng cây lâu năm ?
  • Khi xin chuyển mục đích sử dụng đất, tôi có thể xin ghi nợ trên Giấy chứng nhận không ?

Rất mong câu trả lời của Luật sư.

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận
Ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phamlaw.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải đáp ứng được những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Đồng thời, một số trường hợp còn phải thực hiện việc xin phép và đăng ký biến động đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với trường hợp của bạn, Phamlaw xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Thứ nhất, điều kiện thực hiện chuyển mục đích sử dụng  đất trồng lúa thành đất trồng cây lâu năm

Theo điểm a khoản 1 điều 57 Luật đất đai 2013, thì khi chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, người sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa thành đất trồng cây lâu năm, thì khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Chế độ sử dụng đất cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 7 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai 2013, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải thực hiện như sau:

  • Hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
  • Việc chuyển đổi sang trồng cây lâu năm không được làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại như không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trìn thủy lợi phục vụ trồng lúa và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm của xã.

Thứ hai, quy định về việc ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật đất đai 2013 cho phép người sử dụng đất được ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính thì được phép thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho… quyền sử dụng đất. Việc ghi nợ tiền sử dụng đất được hướng dẫn trong Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Cụ thể: Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi nộp hồ sơ đến cơ quna nhà nước có thẩm quyền. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Trình tự, thủ tục xin ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân có đủ những điều kiện được ghi nợ có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Căn cứ hồ sơ địa chính, trong đó có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển đến, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức); đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất phải nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. Trường hợp sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về việc Ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính  hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn các dịch vụ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục tách/hợp thửa; đăng ký biến động đất đai…, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm:

 

 

Rate this post