Thủ tục mở shop quần áo?

Hiện tại gia đình tôi muốn mở một cửa hàng quần áo (bán lẻ quần áo). Luật sư có thể tư vấn giúp, tôi có phải đăng ký kinh doanh không? Có phải lập công ty không?

shop-quan-ao

>>> Dịch vụ kế toán thuế

Trả lời câu hỏi: (mang tính chất tham khảo)
Câu hỏi của bạn Luật sư của Phạm Law xin được trả lời như sau:

Cửa hàng của bạn sử dụng thường xuyên trên 10 lao động thì bạn phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu bạn sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động thì có thể lựa chọn đăng ký loại hình doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. (Khoản 4, Điều 170, Luật Doanh nghiệp)

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp bạn thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh.
Thủ tục thành lập hộ kinh doanh bạn có thể liên hệ đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện.
Đối với trường hợp của bạn, do quy mô kinh doanh nhỏ, bạn có thể lựa chọn thủ tục thành lập hộ kinh doanh mà không nhất thiết phải thành lập công ty.

Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:
1/ Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
– Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
– Ngành, nghề kinh doanh;
– Số vốn kinh doanh;
– Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
2/ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
– Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;
– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
3/ Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
4/ Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến số điện thoại hotline của chúng tôi để được tư vấn.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

3/5 - (4 bình chọn)