Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về giá đất

Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY 

Rate this post