Tư vấn thành lập công ty TNHH MTV

Để giúp khách hàng dễ dàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên, chúng tôi xin tư vấn các thủ tục và các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành như sau:

I. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

Tư vấn thành lập công ty TNHH MTV

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH MTV (theo mẫu);
2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty( 01 bản);
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân ;
Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức:
– Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty. (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
4. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền kèm theo văn bản ủy quyền của chủ sở hữu công ty và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.
5. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;(tham khảo danh sách ngành nghề cần có vốn pháp định).
6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
7. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu – 01 bản).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đăng ký con dấu pháp  nhân:

Sau khi có Giấy đăng ký kinh doanh, Quý khách hàng tiến hành đăng ký sử dụng con dấu của doanh nghiệp tại cơ quan Công an tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

II. Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Luật Phamlaw

1. Tư vấn, giải đáp cho doanh nghiệp về:

– Tư vấn về người đại diện pháp luật.
– Tra cứu tên công ty; Tư vấn cách đặt tên cho công ty: tên tiếng việt, tên tiếng anh, tên viết tắt phù hợp với ngành         nghề hoạt động của công ty.
– Tư vấn về việc đặt địa chỉ trụ sở chính cho công ty/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
– Tư vấn vốn đầu tư ban đầu, vốn pháp định, vốn điều lệ.
– Tư vấn về tỷ lệ góp vốn giữa các thành viên nếu chủ sở hữu là tổ chức.
– Tư vấn về các giấy phép, thủ tục liên quan của một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
– Tư vấn về các chức vụ và quyền hạn trong công ty.
– Các vấn đề liên quan đến loại hình doanh nghiệp phù hợp với thực tế của khách hàng;
– Cơ cấu nhân sự, tổ chức trong công ty;
– Các hợp đồng trước khi đăng ký kinh doanh;
– Thiết lập văn bản ràng buộc giữa các thành viên trong công ty;
– Hồ sơ, tài liệu chuẩn bị thành lập Doanh nghiệp;
– Các thức, nội dung phân chia lợi nhuận của các thành viên;
– Tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp các vấn đề về nghĩa vụ tài chính sau khi đăng ký kinh doanh và trong quá trình hoạt     động sản xuất kinh doanh.
– Tư vấn, kiểm tra tính pháp lý của những thông tin mà khách hàng yêu cầu.
– Thủ tục kê khai thuế qua mạng, mua hoá đơn lần đầu cho doanh nghiệp;
– Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh   sắp tới);
– Tư vấn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Hỗ trợ soạn thảo tài liệu hồ sơ doanh nghiệp:

– Đơn đăng ký kinh doanh;
– Danh sách  thành viên
– Điều lệ công ty;
– Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
– Sổ đăng ký thành viên sáng lập.
– Hợp đồng lao động (nếu có);
– Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
– Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên;
– Quyết địnhbổ nhiệm Giám đốc.

3. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT;
– Theo dõi/hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần) và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh;
– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD tại Phòng đăng ký kinh doanh;
– Đại diện tại cơ quan Công an để xin giấy phép sử dụng con dấu;
– Tiến hành thủ tục để làm con dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế)

4. Thời gian hoàn tất dịch vụ: 03 đến 05 ngày làm việc. Thời gian có thể thay đổi tùy theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

Note: Đặc biệt, để hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu trong tiến trình hoạt động Công ty tư vấn Phamlaw sẽ tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty trong thời gian 12 tháng sau thành lập.

Quý khách hàng gọi ngay số tổng đài để được tư vấn chi tiết về thủ tục và số hotline 097 393 8866 nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

——————-

Phòng thủ tục hành chính và chăm sóc khách hàng công ty Luật Phamlaw./.

Rate this post