Thủ tục giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện tại Hà Nội

Thủ tục giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện tại Hà Nội

Pham Law xin hướng dẫn thủ tục giải thể chi nhánh công ty/Văn phòng đại diện và những trách nhiệm liên quan khi doanh nghiệp tiến hành giải thể chi nhánh công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

>>> xem thêm: Thủ tục giải thể công ty.

I/ Thủ tục giải thể chi nhánh/Văn phòng đại diện công ty

– Cơ quan thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục giải thể Chi nhánh công ty: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi Chi nhánh/Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

–  Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện Công ty, gồm có:

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/VPĐD (Phụ lục II-20 ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  2. Biên bản họp và Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện (hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
  3. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp): Trước khi nộp hồ sơ giải thể chi nhánh phải nộp số hoá đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng chưa sử dụng; Nộp các khoản nợ Thuế … (nếu có) => xin giấy xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế;
  4. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Để hồ sơ được giải quyết nhanh, chi nhánh/văn phòng đại diện bạn nên làm trước các thủ tục như:

+ Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế để xin đóng mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện công ty.

+ Đối chiếu công nợ với khách hàng (nếu có).

+ Chốt sổ BHXH … (nếu có)

+ Xác nhận nợ với Ngân hàng (nếu có)

Các thủ tục khác liên quan tùy vào mô hình, loại hình đơn vị Quý khách hàng

  1. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh;
  3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.
  4. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu): trước khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ nộp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (nếu có) cho cơ quan công an và đồng thời xin giấy xác nhận huỷ con dấu)

II/ Nội dung công việc chính cần thực hiện:

– Xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế (thủ tục quyết toán thuế khi giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện được thực hiện như với giải thể doanh nghiệp);

– Làm thủ tục hủy dấu của chi nhánh (nếu có);

– Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện.

* Đặc biệt lưu ý:

– Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền.

– Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

– Số lượng hồ sơ nộp:  01 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và Giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.

– Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

– Trong thời hạn 7 – 15 ngày làm việc (theo quy định của Sở KHĐT), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể chi nhánh, cơ quan đăng ký kinh đoanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác.

Trên đây là nội dung các công việc mà Quý khách hàng sẽ phải triển khai khi tiến hành thủ tục giải thế chi nhánh/văn phòng đại diện; Thủ tục đóng cửa chi nhánh.. Thực tế khi thực hiện các thủ tục nêu trên Quý khách hàng có thể sẽ gặp phải những trở ngại và khó khăn nhất định. Hãy liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu hoặc số Hotline tư vấn 097 393 8866 để được hỗ trợ và giải đáp.

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Phụ lục II-20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………

…….., ngày …. tháng năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……….. Ngày cấp: …./ …./…… Nơi cấp: …………..

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ………………………………………………….

Ngày cấp: …./ …./…… Nơi cấp: ……………………….

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………………………………… Fax: (nếu có): ………………………………………………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………….. Website: (nếu có) ………………………………………………………………………….

3. Chi nhánh chủ quản(chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …./ …./…… Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Lý do chấm dứt hoạt động: …………………………………………………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CA DOANH NGHIỆP/
NGƯỜI ĐỨNG ĐU CHI NHÁNH
(Ký và ghi h tên)1

____________________

1 – Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

xem thêm:

Thủ tục giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện tại Hà Nội – Luật Phamlaw

4.7/5 - (4 bình chọn)