Category: Doanh nghiệp – Tổ chức lại giải thể

Mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì phải làm sao?

Mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì phải làm sao?

Mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì phải làm sao? 5 (100%) 1 vote Tóm tắt câu hỏi: Mất giấy...

những lưu ý khi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp

Những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Cùng với sự ra đời của Luật doanh nghiệp năm 2014, việc thành lập doanh nghiệp đã trở...

Những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp so với phá sản

Những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp so với phá sản

Những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp so với phá sản 3 (60%) 3 votes Người gửi: Email: nguyenhuyjsc@… Xin...

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014 5 (100%) 2 votes Đánh giá quy định mới về giải thể doanh...

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa phát hành hóa đơn

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa phát hành hóa đơn

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Tôi thành lập công ty từ ngày 01/11/2016. Đến nay công ty đã được thành lập hơn...

thực tiễn và khó khăn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Thực tiễn và khó khăn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Thực tiễn và khó khăn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp 2.5 (50%) 2 votes Trong giai đoạn phát hiện nay, do chịu...

Quy định pháp luật về phá sản doanh nghiệp mới nhất

Quy định pháp luật về phá sản doanh nghiệp mới nhất

Quy định pháp luật về phá sản doanh nghiệp mới nhất 5 (100%) 1 vote Đối với một doanh nghiệp khi lâm vào tình...

Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên 3.75 (75%) 4 votes Phamlaw tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 2...

Quy định khi doanh nghiệp tổ chức lại và chấm dứt hoạt động

Quy định khi doanh nghiệp tổ chức lại và chấm dứt hoạt động

Quy định khi doanh nghiệp tổ chức lại và chấm dứt hoạt động 2.33 (46.67%) 3 votes Một số quy định khác đối...

Hậu quả pháp lý của việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Hậu quả pháp lý khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Xử lý các vướng mắc, hậu quả pháp lý của việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh...