Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải nộp hồ sơ thông báo đến cơ quan Thuế

Tóm tắt câu hỏi: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải nộp hồ sơ thông báo đến cơ quan Thuế

Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có vướng mắc muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Công ty tôi gặp khó khăn trong việc kinh doanh nên đang có dự định tạm ngừng hoạt động khoảng 01 năm. Khi tham khảo ý kiến của một số người bạn, tôi được biết để tạm ngừng hoạt động, tôi phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Tuy nhiên, khi lên hỏi cơ quan Thuế tôi lại được bảo là tôi chỉ cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy Luật sư có thể tư vấn giúp tôi, trường hợp này tôi có phải nộp thông báo đến cơ quan Thuế không? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải nộp hồ sơ thông báo đến cơ quan Thuế
Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải nộp hồ sơ thông báo đến cơ quan Thuế

Trả lời:

Chào anh! Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn và hỗ trợ dịch vụ của Công ty Luật PhamLaw. Đối với câu hỏi của anh, PhamLaw xin được tư vấn như sau:

  1. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi;

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế;

Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

2. Nội dung tư vấn

Trong giai đoạn nền kinh tế thế giới nói chung, và kinh tế nước ta nói riêng đang trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, tạm ngừng kinh doanh được xem như một giải pháp pháp luật đặt ra cho các doanh nghiệp gặp khó khăn có thời gian tìm giải pháp khắc phục, vượt qua khó khăn đó. Theo đó, tạm ngừng kinh doanh được xem là một quyền của doanh nghiệp, cụ thể, Điều 200 Luật Doanh nghiệp quy định về tạm ngừng kinh doanh như sau:

“1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác”.

Như vây, pháp luật quy định tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh 01 năm, và có thể gia hạn thêm 01 lần tạm ngừng kinh doanh, nhưng tổng thời gian này không được vượt quá 02 năm. Trong thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp không được hoạt động, xuất hóa đơn hay có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, và không phải nộp các báo cáo thuế… nhưng trong một số trường hợp doanh nghiệp vẫn phải kê khai thuế môn bài theo luật định. Và hết thời gian tạm ngừng kinh doanh nói trên, doanh nghiệp phải quay trở lại hoạt động, còn nếu vẫn không đủ khả năng tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp phải làm thủ tục giải thể, hoặc chuyển nhượng.

Có thể thấy, ý nghĩa của tạm ngừng kinh doanh là giải pháp giúp doanh nghiệp bớt đi gánh năng về tài chính: lương cho người lao động, thuế và các chi phí khác để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung mọi nguồn lực, tìm giải pháp để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đối với câu hỏi: “Doanh nghiệp tạm ngừng có phải thông báo với cơ quan thuế hay không”, pháp luật về doanh nghiệp hiện hành không hướng dẫn cụ thể, thay vào đó, các quy định của pháp luật thuế hướng dẫn như sau:

Khoản 1 Điều 4, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP như sau: “5. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh đã có văn bản đề nghị gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại sau thời gian tạm ngừng và đã có văn bản thông báo gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại”.

Điều 14 Thông tư 151/2016/TT-BTC sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn cụ thể như sau:

  • Trường hợp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm;
  • Người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo về việc tạm ngừng tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi đó, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh sau ít nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tạm ngừng.

Sau đó, cơ quan thuế có trách nhiệm phản hồi lại cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế.

  • Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký cấp mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan thuế chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Trên đây là tư vấn của công ty TNHH tư vấn PhamLaw về Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải nộp hồ sơ thông báo đến cơ quan Thuế. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của công ty TNHH tư vấn PhamLaw. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!