Rút vốn khỏi công ty cổ phần thành lập chưa đủ 03 năm

Rút vốn khỏi công ty cổ phần thành lập chưa đủ 03 năm

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có một vài vướng mắc muốn được luật sư giải đáp giúp như sau. Vào đầu năm 2021, tôi cùng với hai đối tác cùng thành lập công ty cổ phần, với vốn điều lệ là 2 tỷ VNĐ, tôi có đăng ký mua 20% cổ phần phổ thông và không có loại cổ phần nào khác. Tuy nhiên trong quá trình cùng hợp tác kinh doanh, tôi nhận thấy không thể tiếp tục làm việc chung với hai đối tác này do bất đồng quan điểm trên nhiều phương diện. Vì vậy hiện nay tôi không muốn tiếp tục kinh doanh chung với hai người này nữa. Tôi có đề xuất ý kiến để hai người họ mua lại số cổ phần của tôi tuy nhiên hai người đều không đồng ý, họ nói rằng công ty cổ phần bắt buộc phải có ít nhất 03 cổ đông mới có thể hoạt động. Trong trường hợp này thì tôi phải làm thế nào để rút vốn khỏi công ty, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi để giải quyết vấn đề này.

(Câu hỏi được biên tập lại từ câu hỏi của khách hàng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật hotline 1900 của PHAMLAW)

Rút vốn khỏi công ty cổ phần hoạt động chưa đủ 03 năm
Rút vốn khỏi công ty cổ phần hoạt động chưa đủ 03 năm

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật của PHAMLAW. Về vấn đề Quý khách, PHAMLAW xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định: “Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa”

Theo quy định trên của pháp luật, việc hai cổ đông còn lại không đồng ý mua lại số cổ phần của Quý khách do thiếu một cổ đông thì công ty không đủ điều kiện hoạt động là có cơ sở pháp luật. Vì vậy, Quý khách muốn rút vốn khỏi công ty để không tiếp tục hợp tác với hai cổ đông này thì có thể tiến hành theo hai phương án như sau:

Phương án 1, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Vì sau khi Quý khách không tham gia góp vốn thì sẽ doanh nghiệp sẽ không đủ điều kiện hoạt động theo loại hình công ty cổ phần. Trong trường hợp này, Quý khách đưa ra phương án cho công ty mua lại số cổ phần của mình và tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp mà công ty Quý khách có thể chuyển đổi đó là công ty TNHH hai thành viên trở lên. Việc chuyển nhượng vốn có thể thực hiện cùng với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để thành viên còn hai người.

Căn cứ tại Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP,  Hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên cần chuẩn bị các văn bản, giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
  • Điều lệ công ty.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty;
  • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
  • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;
  • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Phương án 2: Chuyển nhượng cổ phần. Tại khoản 2 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

“…

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.”

Như vậy, Quý khách có thể chấm dứt việc tham gia hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác hoặc người không phải cổ đông sáng lập. Tuy nhiên, vì doanh nghiệp của Quý khách thành lập từ năm 2021, tính đến nay mới hoạt động được hai năm, vì vậy việc chuyển nhượng cổ phần phải tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp 2020: “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.” Theo quy định này, Quý khách có thể thảo luận, thương lượng với hai cổ đông còn lại về việc chuyển nhượng cổ phần cho người khác không phải là cổ đông sáng lập. Ngoài ra tất cả các trường hợp rút vốn khác đều trái với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hai cổ đông còn lại của công ty không đồng ý mua lại cổ phần của Quý khách, không chuyển đổi loại hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như không đồng ý để người khác không phải là cổ đông sáng lập mua lại cổ phần thì Quý khách buộc phải tiếp tục hoạt động kinh doanh với công ty trong khoảng thời gian nhiều nhất là 01 năm nữa. Bởi lẽ khi doanh nghiệp đã hoạt động được 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Quý khách có thể chuyển nhượng số cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập theo quy định tại khoản 4 Điều 120 Luật doanh nghiệp 2020: “Các hạn chế quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp 2020 không áp dụng đối với cổ phần phổ thông sau đây: Cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và Cổ phần đã được chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập.”

Trên đây là ý kiến tư vấn của PHAMLAW về câu hỏi “Rút vốn khỏi công ty cổ phần thành lập chưa đủ 03 năm” của Quý khách. Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết có liên quan đến việc “rút cổ phần khỏi công ty”; “thủ tục rút vốn khỏi công ty cổ phần”… xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866

————————

Phòng tư vấn pháp luật chuyên sâu – Phamlaw

Xem thêm

3/5 - (2 bình chọn)