Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp

Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh phù hợp với những cá nhân muốn kinh doanh với quy mô nhỏ, lẻ; với ưu điểm là thủ tục thành lập đơn giản, các thủ tục thuế sau khi thành lập cũng dễ dàng hơn so với thủ tục thành lập công ty rất nhiều. Để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, có những hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu chuyển đổi thành công ty để phù hợp với sự phát triển. Vậy việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp cần phải làm những thủ tục gì? Để hiểu rõ hơn về thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, dưới đây Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn cho Quý khách hàng theo quy định pháp luật mới nhất.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo quy định tại điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, định nghĩa về hộ kinh doanh cá thể như sau: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

2. Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà hộ kinh doanh muốn chuyển đổi sẽ có những hồ sơ thành lập doanh nghiệp khác nhau. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo khoản 2 Điều 27 Nghị định 01 quy định hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

– Văn bản ủy quyền: Đối với các doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ thì cần có văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty

– Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty, của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, của người được ủy quyền tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chủ hộ kinh doanh thực hiện việc đăng ký chuyển đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính theo 02 cách:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

Bước 3: Thụ lý và giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

3. Lưu ý khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp

Khi chuyển đổi thành công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lưu ý các vấn đề liên quan đến thuế như sau:

Thứ nhất, về mã số thuế

Doanh nghiệp sẽ được cấp mã số mới theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Mã số thuế của hộ kinh doanh cũ sẽ chấm dứt hiệu lực và được tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.

Thứ hai, về nghĩa vụ thuế

Trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp, hộ kinh doanh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế.

Nếu hộ kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì:

  • Doanh nghiệp mới chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ từ hộ kinh doanh cũ;
  • Trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, chủ hộ kinh doanh (người đại diện hộ kinh doanh) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh.

4. Ưu và nhược điểm khi chuyển từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp

4.1. Ưu điểm khi chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

– Được hoạt động dưới tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, thuận tiện hơn trong các giao dịch dân sự, vay vốn ngân hàng;

– Nhận được nhiều sự ưu đãi đầu tư từ nhà nước, khi hoạt động với chức năng mới, doanh nghiệp có thể huy động được sự tham gia góp vốn của tổ chức, cá nhân khác; dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn cho vay của ngân hàng, có cơ hội được mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế trên thương trường. Đặc biệt khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp còn được hưởng rất nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước như

  • Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
  • Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
  • Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
  • Được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ soạn thảo miễn phí hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
  • Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều kiện để được hỗ trợ: Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

4.2 Nhược điểm khi chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

– Có nhiều lý do khác nhau dẫn tới tình trạng nhiều hộ kinh doanh không muốn chuyển thành doanh nghiệp như ngại quy định thuế, ngại bị “hỏi thăm”. Nhiều trường hợp hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhưng bị cơ quan thuế kiểm tra, bắt lỗi sổ sách, hóa đơn chứng từ. Có trường hợp bị phạt, truy thu mấy chục triệu đồng. Hộ kinh doanh được đóng thuế khoán, còn nếu lên doanh nghiệp, ngoài rủi ro bị truy thu thuế, hằng tháng còn phải tốn tiền thuê kế toán.

– Doanh nghiệp phải đóng nhiều loại thuế với thuế suất cao hơn nhiều lần hộ kinh doanh như: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng hộ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động và các loại thuế khác như: Thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt.

– Sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải mở sổ sách kế toán, hàng tháng còn phải tốn tiền thuê kế toán, rồi phải mua chữ ký số, hóa đơn điện tử. Chế độ sổ sách kế toán của doanh nghiệp rất phức tạp, phải kê khai, quyết toán thuế, làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính và phải đảm bảo tất cả báo cáo, sổ sách luôn đúng luật, đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán;

– Vấn đề tuyển dụng, sa thải lao động hoặc giải thể doanh nghiệp cũng phải theo đúng quy định;

Trên đây là tất cả các vấn đề về việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Hy vọng với bài viết này, dịch vụ thành lập doanh nghiệp Phamlaw đã cung cấp được những thông tin hữu ích khi bạn cần chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Nếu như bạn cần thực hiện dịch vụ làm các thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (1 bình chọn)