Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thực tế có nhiều lý do để mộ doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của mình ví dụ như: mở rộng quy mô hoạt động, lý do khách quan về đất đặt trụ sở như: đất bị thu hồi, đất cách xa trung tâm… Để giúp quý khách hàng thuận lợi hơn trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất như sau:

I. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên

I. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm:

Tùy thuộc vào địa chỉ của trụ sở mới mà công ty TNHH hai thành viên muốn chuyển đến mà hồ sơ cần chuẩn bị lại khác nhau, cụ thể:

1. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Trong trường hợp này, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Thông bao gồm các giấy tờ sau:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

– Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến.

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Thông báo gồm các giấy tờ sau:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

– Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến.

– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01

II. Các bước thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 

Để thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty TNHH hai thành viên cần thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1. Thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở với cơ quan thuế

Trước khi thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty cần thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Công ty nộp hồ sơ chốt thuế chuyển quận bao gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST được quy định tại Thông tư 95/216/TT-BTC).

– Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên về việc thay đổi trụ sở chính của công ty.

– Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế doanh nghiệp bản sao có chứng thực.

– Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế để công ty thay đổi trụ sở chính.

Bước 2. Nộp Thông báo thay đổi trụ sở chính

Tùy từng trường hợp địa chỉ trụ sở chính mới tại đâu mà nơi nộp thông báo thay đổi trụ sở chính lại khác nhau, cụ thể:

Trường hợp trụ sở chính mới trong cùng tỉnh với trụ sở cũ: Mang 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoặc đăng ký qua mạng điện tử. Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp trụ sở chính mới khác tỉnh so với trụ sở cũ: Mang 01 bộ hồ sơ đến đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính mới hoặc đăng ký qua mạng điện tử. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

Công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ nhậ được kết quả trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Lệ phí đối với hoạt động đăng ký thay đổi trụ sở chính:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

LƯU Ý:

– Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Đồng thời tham khảo một số ngành nghề, địa điểm có quy hoạch.

III.  Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Phamlaw:

1. Dịch vụ tư vấn:

– Soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp;
– Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến địa chỉ công ty trước và sau khi thay đổi.
– Trực tiếp soạn thảo hồ sơ về việc thay địa chỉ công ty.
– Hướng dẫn thông báo với cơ quan thuế, ngân hàng, cơ quan liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty nếu có.

2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT;
– Theo dõi/hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần) và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh;

Note: Đặc biệt, để hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu trong tiến trình hoạt động Công ty tư vấn Phamlaw sẽ tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty trong thời gian 12 tháng, sau thành lập.

Liên hệ số tổng đài tư vấn pháp luật để được hỗ trợ các thông tin liên quan đến “Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên” tư vấn và số hotline 097 393 8866; 091 611 0608 khi Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Xem thêm: >>> Đăng ký biến động đất đai khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

—————–

Phòng hỗ trợ dịch vụ thủ tục hành chính công ty luật Phamlaw.

5/5 - (1 bình chọn)