Trình tự thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất

Trình tự thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, trước đây gia đình tôi được giao cho 2 héc ta đất nông nghiệp để canh tác, sản xuất. Hiện tại gia đình vẫn đang tiếp tục canh tác trên diện tích đất trên. Nhưng đến nay, chúng tôi muốn xin giao thêm đất để canh tác. Tôi muốn hỏi Luật sư như sau:

  • Chúng tôi xin giao thêm đất có được không? vì tôi nghe nói hạn mức giao đất nông nghiệp ở địa phương mình là 2 héc ta thôi.
  • Nếu được thì chúng tôi phải làm những thủ tục gì để có thêm đất canh tác?

Rất mong câu trả lời của Luật sư.

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Trình tự thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất
Trình tự thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phamlaw.

Hiện nay, đối với đất nông nghiệp để sản xuất, tùy từng địa phương thì Nhà nước sẽ giao đất ở hạn mức khác nhau, nhằm khai thác tốt nhất hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, khi có nhu cầu thì người dân vẫn có thể xin được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao. Đối với trường hợp của bạn, Phamlaw xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định của pháp luật về hạn mức giao đất nông nghiệp

Căn cứ vào khoản 1 điều 129 Luật đất đai 2013, thì hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng, nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ gia đình, cá nhân. Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định của Luật đất đai.

Ngoài ra, theo quy định tại điều 56 Luật đất đai, Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức được giao đất tại điều 129 Luật đất đai.

Căn cứ vào những quy định trên, thì gia đình bạn có thể lựa chọn các hình thức sau để được sử dụng thêm diện tích đất nông nghiệp:

  • Nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ những hộ gia đình, cá nhân khác; hoặc
  • Thuê đất theo hình thức thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thứ hai, thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai

Khoản  3 điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá. Theo đó:

– Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

– Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp cho thuê đất;

– Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Theo hướng dẫn tại điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, hồ sơ khi nộp cần có các loại giấy tờ như sau:

  • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
  • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ nêu trên, Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện  gồm:

  • Đơn xin giao đất, thuê đất và trích lục bản đồ địa chính nêu trên;
  • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho thuê đất theo quy định;
  • Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất hoặc dự thảo quyết định cho thuê đất theo mãu ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về “Trình tự thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất”. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính  hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn các dịch vụ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục tách/hợp thửa; đăng ký biến động đất đai…, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

xem thêm:

 

 

 

Rate this post