Thủ tục giải thể và thanh lý dự án đầu tư

Khác với các thủ tục thành lập dự án, thủ tục giải thể doanh nghiệp và thanh lý dự án đầu tư khá phức tạp, dàn trải trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau (thuế, tài chính, kiểm toán,…) và có thể mất rất nhiều thời gian. Có dự án khi giải thể chỉ mất trên dưới 02 tháng, nhưng có những dự án kéo dài trong vài năm. Ngoài ra, còn một số đặc điểm khác có liên quan đến tính nội bộ hoặc có liên quan đến mâu thuẫn giữa các đối tác trong dự án đầu tư lại là những nguyên nhân làm cho quá trình giải quyết vụ việc kéo dài lâu, tính chất phức tạp lại bị đẩy lên nhiều lần.

Chính vì những đặc thù nêu trên, mỗi hồ sơ giải thể và thanh lý các dự án đầu tư, cần phải hết sức lưu ý các thông tin có liên quan đến tính chất nội bộ doanh nghiệp dự án đầu tư đó, kiểm tra về các quan hệ giữa các đối tác trong dự án với nhau và ngoài dự án.

Thu Tuc Giai The Va Thanh Ly Du An Dau Tu
thủ tục giải thể và thanh lý dự án đầu tư

I. Căn cứ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Điều 48 khoản 1 có quy định cụ thể như sau:

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
d) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
đ) Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
e) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;
h) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.”
II. Các bước triển khai
Thực tế cho thấy, việc chấm dứt dự án đầu tư và giải thể doanh nghiệp thường xẩy ra trong các trường hợp nhà đầu tư quyết định tự chấm dứt hoạt động của dự án. Đối với trường hợp này, việc giải thể doanh nghiệp kèm theo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo ba bước sau đây:
Bước 1: Các nhà đầu tư thỏa thuận và quyết định việc giải thể doanh nghiệp.
Ở giai đoạn này, các nhà đầu tư cần tự thỏa thuận với nhau và ra quyết định giải thể doanh nghiệp của mình và các thủ tục khác có liên quan đến chấm dứt dự án. Kết quả của giai đoạn này là quyết định của chủ đầu tư (trường hợp doanh nghiệp do 1 nhà đầu tư làm chủ); hoặc nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên (trường hợp doanh nghiệp do hai hay nhiều nhà đầu tư làm chủ) quyết định về việc giải thể. Quyết định này nêu rõ ý chí của các chủ đầu tư về việc giải thể doanh nghiệp, phương án thanh lý tài sản và người đại diện cho chủ đầu tư trong việc thanh lý tài sản tại doanh nghiệp.
Bước 2: Thanh lý tài sản doanh nghiệp và dự án đầu tư
Trong giai đoạn này, tổ chức, cá nhân, được các chủ đầu tư ủy quyền sẽ tiến hành giải quyết, thanh lý các quyền và nghĩa vụ tồn đọng của doanh nghiệp, từ việc thanh quyết toán thuế đối với cơ quan thuế, thanh lý hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà và các hợp đồng khác với đối tác thứ ba…kết quả của giai đoạn này là báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp đính kèm các biên bản quyết toán thuế, biên bản thanh lý hợp đông…trong bước này, doanh nghiệp có thể thực hiện việc đăng công bố giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gi, quyết toán thuế, đóng tài khoản ngân hàng, đàm phán với các đối tác về việc thanh lý hợp đồng…
Bước 3: Đăng ký giải thể và xóa tên trên đăng ký kinh doanh
Sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản, doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ giải thể nộp lên các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Sau khi xem xét tính hợp lệ của hồ sơ giải thể, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư sẽ xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký đầu tư. Lưu ý là, chủ sở hữu công ty, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa trả hết, số thuế chưa nộp, quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn luật định.
Về Điều kiện, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quý khách hàng tham khảo thêm nghị định số Nghị định số 118-2015-ND-CP-hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư để biết thêm chi tiết.
Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Phamlaw về Thủ tục giải thể và thanh lý dự án đầu tư. Thực tế khi ltiến hành thủ tục này rất phức tạp mà mất nhiều thời gian. Để được hỗ trợ tư vấn, quý khách hàng liên hệ tổng đài 19006284. Để được hỗ trợ dịch vụ. Quý khách hàng liên hệ số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0608, Phamlaw luôn sẵn sàng phục vụ.
——————————
Phòng tư vấn đầu tư doanh nghiệp – Luật Phamlaw

> xem thêm: