Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là GCN của chi nhánh

Điều chỉnh Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư là thủ tục rất phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Để thuận lợi cho Quý khách hàng, với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp chúng tôi xin cung cấp những quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng kí điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí hoạt động của chi nhánh như sau: 

I.Thủ tục đăng kí điều chỉnh GCN đầu tư đồng thời là GCN đăng kí hoạt động của chi nhánh:

1.Trình tự thực hiện:

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả.
– Sở KH&ĐT: thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.
– Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.

2.Hồ sơ đăng kí:

2.1.Thành phần hồ sơ:

– Đối với trường hợp chỉ đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của chi nhánh trong Giấy CNĐT:
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu(Phụ lục I-7, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
– Đối với trường hợp điều chỉnh dự án thuộc diện đăng ký đầu tư:
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu(Phụ lục I-5, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
– Các tài liệu áp dụng cho cả 2 trường hợp trên:
+ Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh:
* Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày15/04/2010;
* Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cá nhân khác đối với chi nhánh có kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác).
+  Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
+  Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;
+  Bản sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);
+  Báo cáo tình hình hoạt động của dự án và chi nhánh đến thời điểm điều chỉnh;

2.2.Số lượng hồ sơ:   01 bộ gốc.

3.Thời hạn giải quyết:

–         Thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
–         Thời gian xem xét cấp GCNĐT: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết:

–        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
–        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
–        Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

II. Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Phamlaw:

–        Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư;
–        Tư vấn thủ tục đăng kí cấp, điều chỉnh GCN đầu tư;
–        Tư vấn thủ tục cấp GCN đầu tư;
–        Tư vấn lập dự án đầu tư và các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp;
–        Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng kí cấp, điều chỉnh GCN đầu tư;
–        Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh GCN đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
–        Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh GCN đầu tư.
–        Thực hiện các yêu cầu khác về đăng kí điều chỉnh GCN đầu tư theo quy định của pháp luật.

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Rate this post