QTNB – Biểu mẫu công ty

QTNB – Biểu mẫu công ty

Mẫu-Hợp đồng lao động
Phamlaw cung cấp mẫu hợp đồng lao động công ty mới nhất năm 2019 cho Quý khách hàng, Quý nhân sự các công ty tham khảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –
Biểu mẫu-Biên bản bầu chủ tịch hội đồng quản trị
Biểu mẫu-Biên bản bầu chủ tịch hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu xét về hệ thống cấp bậc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairman of the board) là người chịu trách nhiệm “lập
Biểu mẫu-Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ quyết toán thuế CÔNG TY ………………………… Số: …/QĐ/gđ/…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-o0o—-   Hà Nội, ngày …… tháng  ……
Biểu mẫu- Giấy chứng nhận góp vốn vào công ty
Với tư cách là loại hình công ty đối vốn điển hình nên quy định về “vốn của công ty cổ phần” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vốn trong công ty cổ phần có một số điểm khác
Biểu mẫu- Biên bản định giá tài sản góp vốn
Định giá tài sản góp vốn trong trong doanh nghiệp có thể hiểu bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn Điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Tài sản góp vốn có
Biểu mẫu- Biên bản bầu giám đốc
CÔNG TY ………………………… Số: 02/BB/HĐQT/……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-o0o—-         BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………………………….   V/v: Bầu Giám