Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi nào?

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi nào?

Xin chào các Luật sư, Luật sư cho tôi được hỏi:
Công ty tôi là công ty Cổ phần thành lập năm 2010, hoạt động đến năm 2014 thì công ty có làm ăn không hiệu quả nên tôi đã ngừng hoạt động từ tháng 1/2015. Việc tôi cho công ty ngừng hoạt động 6 tháng rồi đã bị thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp chưa, vì hiện nay chúng tôi muốn cải tổ và kinh doanh trở lại. Mong luật sư giải đáp cho chúng tôi.

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với trường hợp trên của bạn Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau:

Theo khoản 1 Điều 211 Luật doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

– Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

– Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; viên chức.

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những trường hợp được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Doanh nghiệp.

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân.

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

– Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

– Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

– Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

Như vậy, công ty của bạn mới dừng hoạt động 6 tháng(bạn không nói rõ là việc dừng này có thông báo với cơ quan nhà nước hay không) và nó cũng không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (điều kiện thu hồi là dừng 1 năm mà không thông báo )

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi “Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi nào?”, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến số điện thoại hotline 1900 6284 của chúng tôi để được tư vấn.

PhamLaw thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập…

Trân trọng./

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; 091 611 0508 – Tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Rate this post