Xác định diện tích đất ở với đất có vườn được cấp sổ trước 01/7/2014

Xác định diện tích đất ở với đất có vườn được cấp sổ trước 01/7/2014

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi có việc muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Nhà tôi có mảnh đất, có .Giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất năm 1956, trên giấy có ghi là loại đất đặc biệt. Đến năm 1992, Ủy ban nhân dân huyện cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi đó là đất vườn. Nay chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân huyện đề nghị xem xét, cấp đổi lại là đất thổ cư, vì đã xây nhà ở từ năm 1990. Tuy nhiên được cán bộ trả lời là thời hiệu khiếu nại đã hết.

Tôi muốn hỏi Luật sư, Ủy ban nhân dân trả lời như vậy là đúng hay sai? Gia đình phải làm gì để chuyển thành đất thổ cư?

Xin chân thành cảm ơn.

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Xác định diện tích đất ở với đất có vườn được cấp sổ trước 01/7/2014
Xác định diện tích đất ở với đất có vườn được cấp sổ trước 01/7/2014

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phamlaw.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì việc khiếu nại được thực hiện trong một thời hạn nhất định, quá thời hạn này, việc khiếu nại của công dân sẽ không được giải quyết. Dưới đây, Phamlaw xin đưa ra quan điểm tư vấn đối với trường hợp của gia đình bạn như sau:

Thứ nhất, quy định của pháp luật về khiếu nại

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chứng theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Do đó, khi có căn cứ cho rằng hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính của cơ quan nhà nước trái pháp luật, hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, thì công dân có quyền gửi đơn khiếu nại để yêu cầu cơ quan có thẩm quyên giải quyết.

Trường hợp của gia đình bạn, Giấy chứng nhận được cấp vào năm 1992, do đó việc khiếu nại được tiến hành theo quy định của văn bản quy phạm có hiệu lực tại thời điểm đó. Cụ thể, thời hiệu khiếu nại được áp dụng theo Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước số 53/LCT/HĐNN8 ngày 07/5/1991 về khiếu nại , tố cáo của công dân. Theo đó, thời hiệu khiếu nại là sáu tháng, kể từ ngày có quyết định hành chính hoặc việc làm trái pháp luật. Vì vậy việc Ủy ban nhân dân huyện từ chối giải quyết đơn khiếu nại của gia đình là đúng với quy định của luật.

Thứ hai, phương hướng giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng đất

Điểm b khoản 5 điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 quy định: “5. Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân tron trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xác định như sau:

…b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này nhưng diện tích đất ở chưa được xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất ở.”

Theo thông tin bạn cung cấp, thì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây, gia đình đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất nhưng chỉ ghi là đất vườn mà không xác định diện tích đất ở. Từ đó đến nay cũng chưa xác định lại theo quy định tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003. Do đó, hiện tại gia đình có thể làm đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở.

Việc xác định diện tích đất ở được thực hiện theo khoản 4 điều 103 Luật đất đai 2013:

“4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;

b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương;

c) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.”

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về “xác định diện tích đất ở đối với đất có vườn được cấp sổ trước 01/7/2014“. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính  hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn các dịch vụ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai khi thế chấp, chuyển mục đích sử dụng đất…, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

 > Xem thêm:

 

5/5 - (2 bình chọn)